Gå direkt till innehållet

Aktiviteter

Några aktivitetsexempel från handlingsplanens fem fokusområden:

1. Höjd utbildningsnivå

Unga anställs som elevstödjare på Blekingeskolor för att öka elevernas trivsel, motverka mobbing och stötta eleverna att fortsätta sina studier.

Gymnasieskolor i Blekinge samverkar för att motverka skolavhopp.

Arbetsgivarnas kompetensbehov har kartlagts så att utbildningssystemen bättre ska matcha arbetsgivarnas behov. 

2. Vägledning och kontakt med arbetsmarknaden

På initiativ från skolan och näringslivet kan gymnasielärare numera enkelt engagera näringslivet i sin undervisning. Eleverna får en god bild av hur en modern arbetsplats ser ut och hur den teoretiska undervisningen praktiskt tillämpas i industrin.

3. Matchning och kompetenskomplettering

Samtliga Blekingekommuner samhandlar i etableringen av så kallade Navigatorcentrum - fysiska platser som erbjuder unga en väg in och flera vägar ut till hela Blekinges arbetsmarknad.

Nu kan exempelvis en ung Olofströmsbo genom sitt lokala Navigatorcentrum erbjudas praktik i Sölvesborg, arbetslivorienterad rehabilitering i Karlshamn, entreprenörskurs i Karlskrona eller jobb i Ronneby.

Alla unga är individer med egna förutsättningar - därför ligger stort fokus på att skapa en flora av vägar ut mot arbetsmarknaden.

4. Innovation, entreprenörskap och näringslivsutveckling

Aktörer som arbetar med Ungt Entreprenörskap träffas i workshops för att inspirera varandra och utveckla sina verksamheter.

5. Ingångsjobb för Unga

Besöksnäringen, som är en näringsgren som erbjuder hög andel ingångsjobb för unga, utvecklas inom visitblekinge.se.

Kommunerna och Landstinget erbjuder unga vuxna handledarledda visstidsanställningar och praktikplatser.