Aktuellt läge om coronaviruset (covid -19) i Region Blekinge

I december 2019 upptäcktes ett utbrott av coronaviruset (covid-19) i Kina. Smittan har därefter spritt sig till en mängd länder i världen.

Coronavirus (covid-19) påminner ofta om vanlig förkylning eller influensa. Det är vanligt med feber, snuva, torrhosta, muskelvärk och till exempel magknip eller diarré. En del får andningsbesvär. De allra flesta som blir sjuka behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv.

Antal fall i Blekinge den 6 juni

Antal fall i Blekinge
Konstaterade fall covid-19Totalt inlagda på sjukhus (varav IVA)

Utomläns patient på sjukhus (varav IVA)

Avliden
27410 (2)

0 (0)

5


Antal fall per kommun

Karlskrona

217

Ronneby

32

Karlshamn

13

Sölvesborg

6

Olofström

6


Antal fall av coronavirus- folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Prenumerera på Antal fall i Blekinge. Du får då en notofiering via e-post när informationen om antalet fall i Blekinge uppdateras.

Hantera prenumeration

Antal fall i Blekinge - utveckling

Antal fall - utveckling
Datum Konstaterade fall covid-19Totalt inlagda på sjukhus (varav IVA)

Utomläns patient på sjukhus (varav IVA)

Avliden

06/06

274

10 (2)

0 (0)

5

06/05

264

10 (2)

0 (0)

5

06/04

254

12 (2)

0 (0)

5

06/03

236

9 (2)

0 (0)

5

06/02

218

8 (1)

0 (0)

5

06/01

215

6 (1)

0 (0)

5

05/31

208

5 (1)

0 (0)

4

05/30

202

7 (1)

0 (0)

4

05/29

192

7 (1)

0 (0)

4

05/28

181

7 (1)

0 (0)

4

05/27

162

9 (1)

0 (0)

4

05/26

150

9 (1)

0 (0)

4

05/25

147

9 (1)

0 (0)

4

05/24

144

8 (1)

0 (0)

4

05/23

142

8 (1)

0 (0)

4

05/22

132

7 (1)

0 (0)

4

05/21

132

7 (1)

0 (0)

4

05/20

109

4 (1)

0 (0)

4

05/19

103

2 (1)

0 (0)

4

05/18

103

3 (1)

0 (0)

3

05/17

102

2 (1)

0 (0)

3

05/16

100

2 (1)

0 (0)

3

05/15

94

2 (1)

0 (0)

3

05/14

93

1 (0)

0 (0)

3

05/13

89

1 (0)

0 (0)

2

05/12

85

2 (0)

0 (0)

2

05/11

85

3 (0)

0 (0)

2

05/10

85

4 (0)

0 (0)

2

05/09

84

4 (0)

0 (0)

2

05/08

80

4 (0)

0 (0)

2

05/07

78

4 (0)

0 (0)

2

05/06

77

4 (0)

0 (0)

2

05/05

74

3 (0)

0 (0)

2

05/04

74

3 (0)

0 (0)

2

05/03

74

3 (0)

0 (0)

2

05/02

73

3 (0)

0 (0)

2

05/01

73

3 (0)

0 (0)

2

04/30

73

3 (0)

0 (0)

2

04/29

67

2 (0)

0 (0)

2

04/28

64

2 (0)

0 (0)

2

04/27

64

2 (0)

0 (0)

2

04/26

63

2 (0)

0 (0)

2

04/25

63

2 (0)

0 (0)

2

04/24

56

3 (0)

0 (0)

2

04/23

54

2 (0)

0 (0)

2

04/22

48

3 (0)

1 (0)

2

04/21

44

3 (0)

1 (0)

2

04/20

43

3 (0)

1 (0)

2

04/17

435 (1)

2 (1)

2

04/16

43

5 (1)

2 (1)

2

04/15

43

4 (1)

1

2

04/14

42

4 (2)

2

2

04/09

39

3 (1)

1

1

04/08

37

3 (1)

1

1

04/07

37

3 (1)

1

1

04/06

36

4 (1)

-

1

04/03

30

4 (1)

-

1

04/02

27

4 (0)

-

1

04/01

26

3 (0)

-

1

03/31

21

3 (1)

-

1

Rekommendationer

Region Blekinge följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och utgår från deras råd.

Ditt agerande är viktigt för att motverka spridning

Alla har ett ansvar för att motverka smittspridningen av coronavirus (covid-19). Tänk på följande:

 • Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk.
 • Begränsa besök hos äldre personer så långt det är möjligt.
 • Personer över 70 år behöver få hjälp med att undvika kontakter med andra människor.
 • Tvätta händerna med tvål och varmt vatten ofta i minst 20 sekunder.
 • Hosta och nys i armvecket.
 • Undvika att röra ögon, näsa mun.
 • Utrikesdepartementet avråder från icke nödvändiga resor till samtliga länder.

Det råder förbud och restriktioner vid besök i vården

Besöksförbud på vårdavdelningar På grund av coronavirus (covid-19) är det besöksförbud på vårdavdelningar på Blekingesjukhuset och inom psykiatrin. Det innebär att det inte är möjligt att besöka vänner eller anhöriga som är inlagda. Om det finns särskilda skäl kan man få tillstånd att besöka en patient. Kontakta då den vårdavdelning där patienten är inlagd.

Restriktioner för medföljande till besök vid våra mottagningar

Endast en (1) person som inte själv bär på en sjukdom som kan smitta får följa med vårdsökande till mottagningar, vårdcentraler eller folktandvårdens kliniker. Om den vårdsökande är ett barn får två (2) vårdnadshavare som inte bär på en sjukdom och kan smitta följa med.

Ring vårdcentralen eller 1177 om du behöver råd och vård. De allra flesta som blir sjuka behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv.

Du kan läsa mer om restriktioner och besöksförbud i Region Blekinge på 1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Så söker du vård i Blekinge under coronapandemin

På 1177.se kan du läsa om vad som gäller för vårdsökande under coronapandemin.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rutiner för provtagning vid misstanke om smitta med coronavirus (covid-19)

I Blekinge gäller nu följande rutiner för provtagning vid misstanke om smitta med coronavirus (covid-19). Prover tas på patienter med feber, förändrat lukt- och smaksinne eller luftvägssymtom (snuva, hosta, eller halsont) i följande fall

 • Patienter som läggs in på sjukhus (om inte annan feberorsak är uppenbar).
 • Patienter som skickas hem från akutbesök och har kommunala insatser i eget hem eller på särskilt boende.
 • Personer på särskilda boenden eller liknande med kommunala insatser.

Prov tas på personal inom hälso och sjukvård och vård och omsorg:

 • Sjukhuspersonal i Karlskrona: Avdelningschef kontaktar infektionsmottagningen på 0455–731065.
 • Personal inom primärvård, omsorgsverksamhet och personlig assistans samt sjukhuspersonal i Karlshamn (OBS ändrat fr. o. m. måndag 25/5): Provtagning sker på den vårdcentral där man är listad. Personal med symptom kontaktar själv vårdcentralen per telefon för tidbokning.

Du som har allmänna frågor om covid-19

Läs mer på folkhalsomyndigheten.selänk till annan webbplats eller krisinformation.selänk till annan webbplats om du har allmänna frågor om coronavirus (covid-19). Du kan även ringa det nationella telefonnumret 113 13.

Vi följer utvecklingen och samverkar och planerar för ökat antal fall

Region Blekinge hanterar spridningen av coronaviruset (covid-19) som en krissituation. Vi har en plan för hur vi ska hantera både en mindre och en större ökning av antal sjukdomsfall. Ett mindre antal fall kan vi ta hand om inom ramen för befintliga resurser, men när antalet sjukdomsfall ökar kommer vi att behöva göra omprioriteringar. Vi följer utvecklingen mycket noga och samarbetar med länsstyrelsen, länets kommuner, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för att vården ska fungera på bästa sätt.

Erbjudanden om material

Region Blekinge får erbjudanden om material med anledning av coronavirusets (covid-19) påverkan på materialförsörjningen nationellt och lokalt. Vi är mycket tacksamma för det engagemang som finns. Vi tar emot erbjudanden men kan tyvärr bara tacka ja till vissa. Vi måste göra ett urval utifrån behov, kvalitets- och hygienkrav och lagringsutrymme.

Region Blekinges affärsavdelning tar emot erbjudanden via e-post materialerbjudande@regionblekinge.se. Vi har dock endast möjlighet att svara på de mejl där erbjudandet matchar behov och krav.