Grid

Den här webbplatsen baseras, som så många andra, på ett stödraster, en såkallad grid. En grid är i grunden ett sätt att strukturera sin information på.

Den här webbplatsen är baserad på:
1170 pixlar med 12 kolumnerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

6

6

12

Hjälpte informationen på sidan dig?