Länkknapp

Om en sida har ett tydligt mål, något man vill styra/hjälpa användaren till att göra så kan man förtydliga det med hjälp av en Länkknapp.

Den här typen av knapp kallas ofta för "Call to action"-knapp och bör maximalt förekomma en gång per sida och ska inte överanvändas (då tappar den sin effekt). Använd den främst när det finns ett tydligt mål man vill driva beöskaren mot - en anmälan, en beställning eller liknande.

För att skapa en länkknapp, skriv en länktext på en egen rad, markera texten och länka den dit den ska länka. Ställ sedan markören i länken och byt formatmall till Länkknapp. Länken ser då ut som nedan:

Exempeltext

Hjälpte informationen på sidan dig?