Uppsättning av ny Underwebb

För att sätta upp en ny underwebb finns det en del steg man behöver följa för att få allt att fungera som det ska, dessa kan du läsa om nedan.

Uppstår det några frågetecken finns det även ett exempel uppsatt för underwebb där man kan se hur det är uppsatt samt kopiera delar om det behövs.

Den hittas du här: Länk till exempel på underwebb

1. Skapa en ny sida

Börja med att skapa upp en ny sida direkt under startsidan/huset med sidmallen Startsida underwebb som finns under Specialmallar. Döp sidan till namnet på din underwebb. Högerklilcka sedan på sidan och välj Dölj i meny. Under Egenskaper > Metadata på den nya sidan behöver man sedan ändra ett antal metadata, dessa listas nedan.

2. Peka ut ny startpunkt för menyer

För att toppmenyn ska lista de direkt underliggande sidorna till den nya underwebben behöver startpunkten pekas ut i metadata, detta görs under Egenskaper > Metadata > Underwebb > Startpunkt för toppmeny. Peka ut startsidan för din underwebb, se exempel nedan.

Metadata för toppmeny

Även undermenyn behöver en ny startpunkt, detta görs på samma sätt som toppmenyn. Egenskaper > Metadata > Underwebb > Startpunkt för undermeny.

Metadata för undermeny

3. Peka ut färgschema

För att den nya underwebben ska få ett nytt utseende behöver det pekas ut en CSS-fil med färgjusteringar, filerna för detta finns i filarkivet under System > Colorschemes. Peka ut den önskade filen under Egenskaper > Metadata > Underwebb > CSS för underwebb.

Metadata för färgschema

4. Peka ut logotyp

Om ni har en logotyp som ni vill visa i sidhuvudet kan ni peka ut denna i metadata, Egenskaper > Metadata > Underwebb > Logotyp. Väljer ni att inte peka ut en bild här så kommer namnet på underwebben istället skrivas ut som text.

Metadata för logotyp

5. Skapa ny sidfot

Sidfoten pekas ut med hjälp av metadata, för att detta ska fungera som det ska behöver man börja med att skapa den. Enklast är att kopiera ifrån en befintlig underwebb, sidan hittas vanligtvis i mappen Funktioner tillsammans med mappen Menyer. Även mapparna som visas i bilden nedan behöver kopieras till den nya underwebben för att menyerna i sidfoten ska fungera. Som nämnt ovan så finns det även ett exempel på underwebb som kan vara passande att kopiera från.

Mappen funktioner samt underliggande sidor och mappar

Justera och peka om sidfotsmenyer

Menyerna i den nya sidfoten behöver även justeras, dessa ska nu pekas om mot mapparna som ligger i mappen Funktioner > Menyer > Sidfot som du precis skapat. Dubbelklicka på modulen, under Allmänt hittar du Startpunkt som bilden visar nedan, här ska du peka ut de nya mapparna.

När detta är gjort för alla tre mappar kan du börja ändra/lägga till/ta bort länkar i mapparna.

OBS! Se till att du ändrar i mappen som nu ligger i strukturen för din nya underwebb och inte den direkt under huset då det annars påverkar sidfoten för Region Blekinge.

Startpunkt för sidfotsmenyer

Peka ut den nya sidfoten

Slutligen behöver du peka ut din nya sidfot på startsidan för underwebben (Egenskaper > Metadata > Underwebb > Sida för sidfot)

Metadata för sidfot

6. Justera sökresultaten

För att sökresultaten ska visas på den nya underwebben samt endast visa resultat från den är det vissa inställningar som behöver göras.

Skapa och peka ut sida för sökresultat

Börja med att kopiera en sida för sökresultat från en befintlig underwebb eller exempelwebben som är länkad längst upp i denna artikel, kopiera in den på den nya underwebben. Därefter ska den pekas ut på underwebbens startsida under Egenskaper > Metadata > Underwebb > Sökresultatsida.

Metadata för sökresultatsida

Justera metadata

För att underwebbens sidor inte ska inkluderas i söken för huvudwebbplatsen behöver man även ändra metadatat Tillhör underwebb till Ja (Egenskaper > Metadata > Underwebb > Tillhör underwebb).

Begränsning för sökresultat

Begränsa sökresultat

Slutligen behöver man begränsa sökmodulen på sökresultatsidan till att endast visa träffar som hittas inom strukturen för underwebben. Detta gör du genom att dubbelklicka på modulen, under Urval > Omfång hittar du Begränsa vilka strukturer som ska ingå i sökningen där du pekar ut startsidan för underwebben. Se exempel nedan.

Inställning sökmodul

7. Klart!

Nu är det fritt fram att börja skapa undersidor och fylla på den nya underwebben med innehåll.

Hjälpte informationen på sidan dig?