Mia Karlsson

Porträttbild på Mia Karlsson, folkhögskolechef på Blekinge folkhögskola.