Lediga jobb (utv)

Lediga tjänster
Titel Arbetsplats Kommun Ansök senast
Läkare till Läkarbilen Region Blekinge Karlskrona 2021-08-01
Psykolog till Vuxenpsykiatrin, mottagningen i Karlshamn Region Blekinge Karlshamn 2021-08-01
Logoped till Rehabiliteringskliniken i Blekinge Region Blekinge Karlskrona 2021-08-01
Verksamhetschef till Västra närvården Region Blekinge Karlshamn 2021-08-01
Verksamhetschef till Östra närvården Region Blekinge Karlskrona 2021-08-01
Verksamhetschef till Regiongemensam närvård Region Blekinge Karlskrona 2021-08-01
Medicinsk sekreterare till Medicinkliniken i Karlskrona Hälso - och sjukvård Karlskrona 2021-08-01
Samtalsterapeut med grundläggande psykoterapiutbildning till ätstörningsenheten Hälso - och sjukvård Karlskrona 2021-08-04
Leg. sjukgymnast/Fysioterapeut till Ätstörningsenheten, Länsgemensam psykiatri Hälso - och sjukvård Karlskrona 2021-08-04
Distriktssköterska eller Sjuksköterska till Ronneby Vårdcentral, vikariat Region Blekinge Ronneby 2021-08-05
Avdelningschef till Brunnsgårdens vårdcentral i Karlshamn Region Blekinge Karlshamn 2021-08-06
Avdelningschef till Karlskrona rehabcenter, vikariat Hälso - och sjukvård Karlskrona 2021-08-08
Produktionssamordnare (Verksamhetsutvecklare) till Anestesikliniken Hälso - och sjukvård Karlskrona 2021-08-08
Sjuksköterska till Kirurgklinikens Onkologiska dagvård, Region Blekinge Hälso - och sjukvård Karlskrona 2021-08-08
Avdelningschef till Ortopedklinikens Avdelningen 37 Hälso - och sjukvård Karlskrona 2021-08-08
Medicinsk sekreterare till Vårdadmin på Akutmottagningen i Karlskrona Hälso - och sjukvård Karlskrona 2021-08-15
Psykolog till Habiliteringen Karlskrona Hälso - och sjukvård Karlskrona 2021-08-15
Dietist till Habiliteringen Blekinge Hälso - och sjukvård Karlskrona 2021-08-15
Dietist till Blekingesjukhuset Karlskrona, tillsvidaretjänst Region Blekinge Karlskrona 2021-08-15
Tandhygienist Folktandvården Bräkne-Hoby Folktandvården Blekinge Ronneby 2021-08-15
Arbetsterapeut till Habiliteringen, Karlskrona Hälso - och sjukvård Karlskrona 2021-08-15
Ortopedtekniker till Ortopedtekniskt Centrum i Karlskrona Hälso - och sjukvård Karlskrona 2021-08-15
Sjuksköterska till Beroendeavdelningen Region Blekinge Karlskrona 2021-08-15
Biomedicinska analytiker till Klinisk kemi Karlskrona Hälso - och sjukvård Karlskrona 2021-08-15
Fysioterapeut/sjukgymnast till Ronneby Rehab Region Blekinge Ronneby 2021-08-15
Avdelningschef till lokalvård östra Blekinge Regionservice Karlskrona 2021-08-15
Lokalplanerare till Regionfastigheter Karlskrona Region Blekinge Karlskrona 2021-08-15
Sjuksköterska till Neuroteamet, Rehabiliteringskliniken, Karlskrona Region Blekinge Karlskrona 2021-08-22
Avdelningschef till akutmottagningen i Karlskrona Hälso - och sjukvård Karlskrona 2021-08-22
Miljöingenjör till Regionservice, Karlskrona Region Blekinge Karlskrona 2021-08-22
Steriltekniker till Steriltekniska avdelningen Hälso - och sjukvård Karlskrona 2021-08-22
Verksamhetsutvecklare med kvalitetssamordnaransvar Hjälpmedelscenter Karlskrona 2021-08-22
Upphandlare Regionstaben Karlskrona 2021-08-22
Ekonomistrateg till regionstabens ekonomi- och planeringsavdelning Regionstaben Karlskrona 2021-08-22
Sjuksköterska till Ortopediska Traumaavdelningen 37 i Karlskrona Hälso - och sjukvård Karlskrona 2021-08-29
Avdelningschef till mottagningen länsgemensam psykiatri Hälso - och sjukvård Karlskrona 2021-08-29
Leg. sjuksköterska till vuxenpsykiatrins mellanvård i Karlshamn Region Blekinge Karlshamn 2021-08-29
Läkare till Rödeby vårdcentral Region Blekinge Karlskrona 2021-08-29
Två Sjuksköterskor till vuxenpsykiatrin Karlshamn avdelning 21 Hälso - och sjukvård Karlshamn 2021-08-29
Psykolog till Mödra- och Barnhälsovården vid BUP Karlshamn Hälso - och sjukvård Karlshamn 2021-08-29
Röntgensjuksköterska/sjuksköterska till Thoraxröntgen Region Blekinge Karlskrona 2021-08-29
Sjuksköterskor till Medicinkliniken, avd. 9 i Karlshamn Region Blekinge Karlshamn 2021-08-30
Tandsköterska till Specialisttandvården, Endodonti, Oral protetik, Parodontologi, Pedodonti Folktandvården Blekinge Karlskrona 2021-08-30
Biomedicinska analytiker till Transfusionsmedicin Karlskrona Hälso - och sjukvård Karlskrona 2021-08-30
Tandsköterska Specialisttandvården Folktandvården Blekinge Karlshamn 2021-08-30
Tandsköterska Specialisttandvården Folktandvården Blekinge Karlskrona 2021-08-30
Specialistläkare till Barn- och ungdomspsykiatrin Hälso - och sjukvård Karlskrona 2021-08-31
PTP-psykolog till Vuxenpsykiatriska öppenvårdsmottagningen i Ronneby Hälso - och sjukvård Ronneby 2021-08-31
Specialistläkare i allmänmedicin till Olofströms vårdcentral Region Blekinge Olofström 2021-08-31
Leg. röntgensjuksköterskor till Röntgenavdelningen Karlskrona Hälso - och sjukvård Karlskrona 2021-08-31
Vikarierande Kurator till Habiliteringen, Karlskrona Region Blekinge Karlskrona 2021-08-31
Utredande psykolog med möjlighet till distansarbete Hälso - och sjukvård Ospecificerad kommun (Sverige) 2021-08-31
Överläkare/specialistläkare Kvinnokliniken Region Blekinge Karlskrona 2021-08-31
Tandläkare Folktandvården Lyckeby Folktandvården Blekinge Karlskrona 2021-08-31
Specialist- /överläkare till Beroendeavdelningen i Blekinge Region Blekinge Karlskrona 2021-08-31
Leg. Psykolog till Vuxenpsykiatrin Ronneby Hälso - och sjukvård Ronneby 2021-08-31
Barnmorska till Kvinnohälsovården i Karlshamn Hälso - och sjukvård Karlshamn 2021-08-31
Sjuksköterskor till hjärtavdelning 47, Thoraxcentrum Region Blekinge Karlskrona 2021-08-31
Barnmorska till Kvinnohälsovården i Sölvesborg Hälso - och sjukvård Sölvesborg 2021-08-31
Kurator till Vuxenpsykiatrins mellanvård i Ronneby, Östra Blekinge Region Blekinge Karlskrona 2021-08-31
Anestesisjuksköterska till Operation i Karlshamn Hälso - och sjukvård Karlshamn 2021-08-31
Fysioterapeut/sjukgymnast till rehabiliteringskliniken, Karlskrona Region Blekinge Karlskrona 2021-08-31
Distriktssköterska/Sjuksköterska till Olofströms vårdcentral Region Blekinge Olofström 2021-08-31
Sjuksköterska till Vuxenpsykiatrins mottagning i Ronneby Region Blekinge Ronneby 2021-08-31
Arbetsterapeut till Karlskrona Rehabcenter Region Blekinge Karlskrona 2021-09-05
Avdelningschef Folktandvården Asarum Folktandvården Blekinge Karlshamn 2021-09-12
Sjuksköterskor till avd 55, Thoraxcentrum Region Blekinge Karlskrona 2021-09-30
Biomedicinsk analytiker till klinisk patologi och cytologi i Karlskrona Hälso - och sjukvård Karlskrona 2021-09-30
Sjuksköterskor till Avdelning 48, Kirurgkliniken Hälso - och sjukvård Karlskrona 2021-09-30
Sjuksköterska till avdelning 58, Karlskrona Hälso - och sjukvård Karlskrona 2021-09-30
Sjuksköterskor till Akutmottagningen i Karlskrona Hälso - och sjukvård Karlskrona 2021-09-30

Ingress

Brödtext

Hjälpte informationen på sidan dig?