Artikel 6: Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling

Artikel 6 handlar om att ha en helhetssyn på barnet.

  1. Konventionsstaterna erkänner varje barns inneboende rätt till livet.
  2. Konventionsstaterna ska till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets överlevnad och utveckling.

I artikel syftar utveckling på den fysiska, psykiska, sociala, andliga och moraliska utvecklingen, där de olika delarna hänger ihop och förutsätter varandra.

Vad kräver artikel 6 av en verksamhet?

Inget verksamhetsområde kan på egen hand garantera barnets rätt till utveckling eftersom utveckling innebär så många olika saker. För att lyckas krävs samverkan inom egen organisation och utanför egen organisation. Samverkan behöver ske mellan samhällets alla olika instanser, både privata aktörer och civilsamhället.

Samverkan är viktig bland annat när det gäller

  • barn som misstänks fara illa
  • barn som närstående
  • tidiga samordnade insatser för barn.

Regional struktur för samverkan i Blekinge

Klicka här för att komma till information om Ledningssamverkan Vård och omsorg (LSVO), som genom en sammanhållen vård och omsorg ska verka för en god hälsa för Blekinges invånare

Hjälpte informationen på sidan dig?