Barnrättsombud

Inom Region Blekinges olika verksamheter finns barnrättsombud vars roll och funktion i stora drag är att

  • ha ett barn- och barnrättsperspektiv
  • förmedla kunskap om barnkonventionen och barnets rättigheter
  • ses som sakkunnigt stöd i olika barnrättsfrågor
  • inspirera till utveckling och förbättring
  • utbyta idéer med andra barnrättsombud

Barnrättsombuden ingår i Region Blekinges nätverk för barnrättsombud. De kan även ses som barnens ambassadör, det vill säga en stödjande och behjälplig representant för barnet.