Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Sedan 2009 är Region Blekinge medlem i det nationella nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård.

Nätverket arbetar för att utveckla kunskap, kompetens och rutiner för en jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård och arbetar inom fyra perspektiv:

 • patientperspektivet
 • medarbetarperspektivet
 • befolkningsperspektivet
 • lednings- och styrningsperspektivet.

Region Blekinges medverkan i olika utvecklingsgrupper

Region Blekinges medlemskap i nätverket innebär möjligheter till erfarenhetsutbyten och utvecklingsarbeten genom medverkan i olika arbetsgrupper och temagrupper. Idag medverkar Region Blekinges aktivt i följande grupper:

 • Presidieutskottet
 • Processledarnätverket (ett koordinatorsnätverk på övergripande nivå)
 • Temagrupp Alkoholprevention
 • Temagrupp Fysisk aktivitet
 • Temagrupp Hälsofrämjande arbetsplats
 • Temagrupp Hälsofrämjande förhållningssätt
 • Temagrupp Hälsofrämjande primärvård
 • Temagrupp Matvanor
 • Temagrupp Psykisk hälsa
 • Temagrupp Tobaksprevention
 • Temagrupp Uppdrag–Uppföljning

Som medlem i nätverket får vårdorganisationen en unik insikt i utvecklingen i Sverige och andra länder. WHO menar att framtidens hälso- och sjukvård måste bli mer hälsoorienterad och vara en hälsoresurs för sitt lokalområde.

Hjälpte informationen på sidan dig?