En vecka fri från våld

Den 2 december 2019 arrangerades en mässa med utställningar och föreläsningar i Lokstallarna i Karlshamn. Dagen var en Blekinge-satsning inom den nationella temaveckan En vecka fri från våld, vilken syftar till att belysa det förebyggande arbetet gällande mäns våld mot kvinnor.

Program och mässutställare

På programmet fanns föreläsningar om vad som kan göras där man bor och vad som görs inom arbetsliv och i föreningsliv. I mässhallen ställde ett 20-tal olika organisationer ut, allt ifrån Kvinnojour Ronneby till Länsstyrelsen och Bokbord Karlshamns bibliotek.
Klicka här för att ladda hem fullständigt program och mässutställarinformation.PDF

Temadagen pågick 12:30–20:00.

Föreläsningar

Peter Rung föreläste i ämnet Huskurage under ett pass 13:00–14:30. Han föreläste även i ämnet Om idrott, normer och jämställdhet med start 17:30. Den sistnämnda föreläsningen gjordes i samverkan med SISU Idrottsutbildarna.

Morgan Alling berättade om hur han öppet tagit ställning mot våld i föreläsningen Att vända negativa erfarenheter. Föreläsningen hölls på eftermiddagen 15:00–17:00.

Arrangörer

Temadagen arrangerades av Blekinges kommuner i samverkan med kvinnojourer, länsstyrelsen och Region Blekinge.

Tack till alla som arrangerade och deltog!