Webbtidbok

Här finns information om webbtidbokning.

Ökad tillgänglighet är ett prioriterat politiskt mål. Införandet av en webbtidbok ligger helt i linje med ambitionen att göra i första hand primärvården och ungdomsmottagningarna mer tillgängliga liksom att öka anslutningen till screeningprogram.

Ökad användning av e-tjänster för att öka tillgänglighete​n i primärvården är också ett politiskt krav. Syftet är att genom ett pilotinförande på några arbetsplatser undersöka om man genom att använda 1177:s tidbokningsfunktioner kan avlasta vårdens rutinarbete, förbättra servicen för invånarna i Blekinge och göra vården mera tillgänglig.

Vad är webbtidbokning?

Webbtidbokning innebär att mottagningen låter invånaren boka, av- eller omboka en tid direkt i journalsystemets tidbok via 1177:s e-tjänster. Invånarens bokning visas sedan för vårdpersonalen i tidboken. Mottagningen styr vilka tider som ska synas. All hantering av tider och tidstyper görs i journalsystemet.

Mottagningen väljer själva om invånaren ska kunna:

  • av/omboka tid direkt
  • boka en ny tid direkt.
Hittade du informationen du sökte?