Ansluta webbtidbok

Information om hur du ansluter en mottagning till webbtidboken på 1177.se.

1. Mottagningen måste vara ansluten till 1177:s e-tjänster

När mottagningen ansluter sig får någon i personalen utbildning och administratörsbehörighet.

2. Mottagningen kontaktar förvaltningen av sitt journalsystem

När mottagningen är ansluten till 1177:s e-tjänster kan en beställning av webbtidbokanslutning göras. Mottagningen skickar ifylld Förändringsbegäran till Objekt Vård bas.

3. Journalsystemsförvaltningen skickar beställning av webbtidbokanslutning

I Blekinge län finns behöriga beställare av webbtidbokanslutning på journalsystemens förvaltningar. Enskilda vårdmottagningar måste alltid gå via sin journalsystemsförvaltning för att ansluta sig till webbtidbokning via 1177:s e-tjänster.

4. Journalsystemsförvaltningen samordnar konfigurationen

Efter inkommen beställning ansvarar journalsystemsförvaltningen för att konfigurering utförs hos samtliga inblandade parter. När konfigureringen är klar görs kommunikationstester. I samband med det tillkommer nya ärendetyper Boka tid direkt och av- eller omboka tid direkt under menyn Administration i 1177.

5. Journalsystemsförvaltningen gör klart alla inställningar i tidboken

Mottagningen väljer själva vilka tider som ska vara tillgängliga för webbtidbokning via 1177.se och kan löpande beställa nya tidstyper efter att tjänsten aktiverats.

6. Journalsystemsförvaltningen aktiverar ärendetypen

Följande punkter ska genomföras av central administratör:

  • central administratör loggar in i 1177:s e-tjänster, klickar på mottagningen och går in under fliken Administration
  • klickar på Inställningar för mottagningen
  • klickar på de tidbokningstjänster som ska aktiveras under Ärendetyper - centralt administrerade
  • aktiverar den eller de ärendetyper som ska användas.En ärendetyp kan aktiveras för alla, samtliga i mottagningens geografiska betjäningsområde, eller begränsat urval. Den behöver då delas ut manuellt till de invånare som ska kunna se den
  • klickar på tidbokningstjänsterna, som just aktiverats, under fliken Villkorstexter. Fyll i den villkorstext som ska gälla för nybokning respektive av- och ombokning. Villkorstexten visas för invånaren i det första steget i bokningsflödet.

7. Kommunikation till invånare

Information på kallelse och kontaktsida på 1177.se, ta kontakt med kommunikationsenheten.

8. Hur ser det ut för invånaren?

Invånaren kan hitta till tidbokningen på olika sätt, vanligtvis genom att följa en länk på mottagningens kontaktkort på 1177.se. Mottagningen kan också skapa direktlänkar till tjänsten att använda på sin egen webbplats. Invånare kan i samband med tidbokningen välja att skapa en påminnelse och får då en notifiering via sms eller e-post dagen innan den bokade tiden.

Support webbtidbok

Har du som är vårdgivare frågor om eller synpunkter på webbtidbok, kontakta supporten på 0455 - 73 62 00 knappval 3 för vårdadministration/vårddokumentation eller skriv ett mejl till helpdesk.vardsystem@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?