Webbtidbok

Här hittar du information om webbtidbokning.

Ökad tillgänglighet är ett prioriterat politiskt mål. Införandet av en webbtidbok ligger helt i linje med ambitionen att göra i första hand primärvården och ungdomsmottagningarna mera tillgängliga liksom att öka anslutningen till screeningprogram.

Ökad användning av e-tjänster för att öka tillgänglighete​n i primärvården är också ett politiskt krav. Syftet är att genom ett pilotinförande på några arbetsplatser undersöka om man genom att använda 1177s tidbokningsfunktioner kan avlasta vårdens rutinarbete, förbättra servicen för invånarna i Blekinge och göra vården mera tillgänglig.

Vad är webbtidbokning?

Webbtidbokning innebär att mottagningen låter invånaren boka, av- eller omboka en tid direkt i journalsystemets tidbok via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Invånarens bokning visas sedan för vårdpersonalen i tidboken. Mottagningen styr vilka tider som ska synas. All hantering av tider och tidstyper görs i journalsystemet.

Mottagningen väljer själva om invånaren ska kunna:

  • av/omboka tid direkt
  • boka en ny tid direkt.
Hjälpte informationen på sidan dig?