E-hälsolyftet

Under 2019 lyfter vi arbetet med e-tjänster i Region Blekinge.

I dag finns det regionala skillnader när det gäller användningen av 1177 Vårdguidens e-tjänster och Blekinge ligger efter övriga län. Vi använder inte de e-tjänster som finns i den utstäckning vi kan.

Det är snart tio år sedan de nationella e-tjänsterna infördes och det är nu hög tid att se över processen för tjänsternas användning och införande igen. En arbetsgrupp på Region Blekinge kopplad till e-hälsa arbetar under 2019 med ett omtag.

Att genomgå ehälsolyftet innebär att:

 • få kunskap om e-hälsa generellt och om 1177 Vårdguidens e-tjänster
 • få kunskap om vilka e-tjänster som finns idag och hur kan de användas i verksamheten
 • uppdatera mottagningens kontaktkort och befintliga information på 1177.se
 • uppdatera befintligt utbud av e-tjänster och utöka utbudet till vad som är relevant för invånarna
 • utse lokala administratörer samt se över behörigheter och roller
 • ta fram rutiner för verksamhetens användning av 1177 Vårdguidens e-tjänster
 • få kunskap om kontaktvägar för support, information och handledning

Målet med ehälsolyftet är att:

 • öka utbud av e-tjänster som ökar tillgängligheten och underlättar för våra invånare att vara delaktiga i sin egen vård
 • öka användande av befintliga e-tjänster
 • få ett jämlikt utbud och användande. Liknande typer av verksamhet ska ha samma utbud.
 • etablera ett nätverk för administrationen av 1177 Vårdguidens e-tjänster(lokala administratörer)
 • personalen får mer kunskap e-hälsa generellt.
 • uppdaterad och aktuell information på 1177.se och alla verksamheters kontaktkort
 • medarbetare inom vården ska veta hur 1177.se och 1177 vårdguidens e-tjänster kan användas för att skapa nytta i det dagliga arbetet och i dialog med patienten.
 • öka antalet vårdaktörskonton
 • öka antalet invånarkonton
Hjälpte informationen på sidan dig?