Fas 1

Utbildning och byte till nytt personalverktyg.

Lokal administatör

Som ett första steg i eHälsolyftet kommer de lokala administratörerna att bjudas in till en utbildning i slutet på april. Detta är en viktig nyckelroll för att få till administrationen och användningen av e-tjänsterna på varje vårdenhet/mottagning. En lokal administratör är en viktig nyckelroll och har följande uppgifter:

  • Håller sig uppdaterad om nya tjänster och funktioner via nätverket för administratörer
  • Lägger till användare och tilldelar/tar bort vårdaktörernas behörigheter, håller vårdaktörslistan uppdaterad.
  • Administrerar mottagningens inställningar, till exempel kontaktuppgifter och betjäningsområde
  • Aktiverar nya ärendetyper
  • Designar och aktiverar egna ärendetyper vid behov
  • Uppdaterar villkorstexter vid behov
  • Skapa och hantera mallar för invånarärenden
  • Tar fram statistik för e-tjänsternas användning och uppföljning
  • Utbildar nya användare (administratörer och andra roller).

Verksamhetsutveckling

En förutsättning för att arbetet med e-tjänsterna ska fungera är att det finns tydliga rutiner och arbetssätt i verksamheten. Därför innefattar fas 1 även att i dialog med Hälso- och sjukvårdsledningen ta fram införandeplaner för 1177 Vårdguidens e-tjänster i syfte att öka utbud och användning.

Hjälpte informationen på sidan dig?