Fas 2

Utöka utbud, användning, information och kommunikation.

När de lokala administratörerna har utbildats och den nya plattformen är på plats blir det aktuellt att arbeta vidare med insatser för att öka utbud och användning av e-tjänsterna. Fas 2 inriktas därför på att i dialog med utsedda lokala administratörer och chefer se över och lyfta upp deras utbud.

Vi kommer även sprida arbetet med eHälsolyftet vidare till de mottagningar som ännu inte erbjuder några e-tjänster för att de ska komma igång.

I denna fas kommer vi också arbeta för att få till en fungerande förvaltningsorganisation för 1177 Vårdguidens e-tjänster i syfte att skapa en långsiktig och hållbar lösning efter eHälsolyftet genomförts.

Hjälpte informationen på sidan dig?