Manual för inloggning

Du som har behörighet att logga in i Nationell patientöversikt kan följa nedanstående steg för att få åtkomst till systemet.

  • Sätt ditt eKort i datorns kortläsare.
  • Logga in i Systeam Cross.
  • Öppna aktuell patientjournal och välj menyn Växla/Extern applikation.
  • Under Extern applikation välj NPÖ/Nationell Patientöversikt.
  • Ange eKortets PIN-kod för autentisering.
  • I de fall man har behörighet till NPÖ för flera vårdenheter, väljer du aktuellt medarbetaruppdrag.
Hjälpte informationen på sidan dig?