Formulär för webbinformation om vårdenheten

När en vårdenhet har skrivit avtal med Region Blekinge om att vara med i Hälsoval Blekinge, kommer viss grundinformation om vårdenheten läggas på vår webbplats för att medborgarna ska kunna jämföra utbudet i Hälsoval Blekinge.

Uppgifterna som ska visas lämnas genom detta formulär. För att snabbare få ut uppgifterna går det bra att lämna in uppgifterna redan i samband med ansökan. Uppgifterna kan justeras senare och inget publiceras förrän avtal med Region Blekinge är tecknat. Givetvis kan uppgifterna också lämnas in vid ett senare tillfälle.

Hjälpte informationen på sidan dig?