Kontakt, labinstruktör

Informerar om de olika delarna i preanalysen: patientförberedelser, remiss, provtagningsmaterial, provhantering, förvaring och transport.

Labinstruktören har två arbetsområden, den preanalytiska fasen och det patientnära analysarbetet. 

Syftet är:

  • Minska antalet preanalytiska fel.
  • Samordna patientnära instrument.
  • Öka samarbetet med våra kunder.
  • Samordna utbildningsinsatser samt medverka vid utvärdering gällande patientnära utrustning.
  • Vara kontaktperson mellan våra kunder och laboratoriet.
  • Ingår i expertgruppen för upphandling av lab.produkter. T ex material för provtagning och patientnära analyser.

En korrekt preanalytisk process är nödvändig för en hög kvalitet på provsvaren.

Vi tar även emot studiebesök.

Labinstruktör
labinstruktor@regionblekinge.se
Tel 0455-734564

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.