Kontakt, labläkare

Nicholas Holthuis
Överläkare, Medicinsk rådgivare i Klinisk kemi och Transfusionsmedicin

Malena Cianchetta-Sivori
Specialistläkare i Klinisk kemi och Transfusionsmedicin

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.