Kontakt, labläkare

Nicholas, Holthuis
Överläkare, Medicinsk rådgivare i Transfusionsmedicin

Malena, Cianchetta-Sivori
Specialistläkare i Klinisk kemi och Transfusionsmedicin

Soheir, Bashara
Överläkare, Medicinsk rådgivare i Klinisk kemi

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.