Svarsrapportering

Från laboratoriets informationssystem ’Labka II’ sker all svarsrapportering automatiskt.

Det finns två typer av svarsrapportering.

Elektroniska svar (EDI-svar) till alla användare av ’Vårdsystem NCS Cross’, svaren rapporteras med ett fast intervall dygnet runt.

Pappersutskrifter till övriga rekvirenter skrivs ut en gång/vardag på laboratoriet skickas via post till rekvirenten.

Svarsutlämning via telefon

Undvik i möjligaste mån förfrågningar om analys/provsvar per telefon. Telefonsvar innebär alltid risk för missuppfattningar. Då analys/provsvar ändå erhålls per telefon ska svaret alltid upprepas.

Vid förfrågningar om analys/provsvar från annan än beställaren hänvisas alltid till remitterande enhet.

OBS! Vid beställningar från Regionhälsan lämnas aldrig provsvar ut via telefon

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.                                

Hjälpte informationen på sidan dig?