Svarsrapportering

Från laboratoriets informationssystem ’Labka II’ sker all svarsrapportering automatiskt.

Det finns två typer av svarsrapportering.

Elektroniska svar (EDI-svar) till alla användare av ’Vårdsystem NCS Cross’, svaren rapporteras med ett fast intervall dygnet runt.

Pappersutskrifter till övriga rekvirenter, vilka skrivs ut en gång/vardag på laboratoriet, kuverteras och skickas via post till rekvirenten.

Svarsutlämning via telefon

Undvik i möjligaste mån förfrågningar om analys/provsvar per telefon. Telefonsvar innebär alltid risk för missuppfattningar. Då analys/provsvar ändå erhålls per telefon ska svaret alltid upprepas.

Vid förfrågningar om analys/provsvar från annan än beställaren hänvisas alltid till remitterande enhet.

Svar lämnas aldrig ut via telefon vid: 

 
Beställningar från Landstingshälsan elller  analyssvar gällande missbruksdroger.      

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.