LABNytt

Här hittar du nyheter från Klinisk kemi / Transfusionsmedicin
och Klinisk patologi / cytologi.

LABNytt

2019

LABNytt 2019 01PDF B-CRP, U-Densitet och S-Etanol
MB 20190118PDF Influensa, snabbtest
LABNytt 2019 02PDF PSA och sommaren 2019
LABNytt 2019 03PDF Klinisk patologi och cytologi
LABNytt 2019 04PDF Ny sänka-metod samt klinisk patologi och cytologi
LABNytt 2019 05PDF Patologi och Cytologi samt Klinisk kemi
LABNytt 2019 06PDF Nytt rör för P-Glukos

2018

LABNytt 2018 01PDF Nya koagulationsinstrument
LABNytt 2018 02PDF Semesterperioden 2018
LABNytt 2018 03PDF Patologi och Cytologi
LABNytt 2018 04PDF Färskfrusen plasma, Nytt ref.int. på AAT
LABNytt 2018 05PDF Nya ref.intervall på barn (TSH, fT3, fT4) Pat/Cyt remiss
LABNytt 2018 06PDF Synachtentest
LABNytt 2018 07PDF NT- proBNP

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.