Minskad användning av tramadol

 Minskad användning av tramadol till patienter 75 år och äldre

Tramadol är ett potentiellt olämpligt läkemedel för äldre patienter eftersom risken är hög för biverkningar som illamående, trötthet, yrsel och förvirring. Tramadol ger även ökad risk för serotonergt syndrom vid samtidig behandling med andra preparat som påverkar serotonin, tex SSRI preparat.

Se Socialstyrelsens Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Länk till annan webbplats.

Hittade du informationen du sökte?