Flygbild över Blekingesjukhuset, Karlskrona.

Utbildning 2020-10-20

Hjärta-kärl och levnadsvanor

Läkemedelskommittén inbjuder till digital fortbildningsförmiddag

Ni deltar via länk till web-sändning och kan ställa frågor via menti.com
Tidpunkten är tisdag (obs) kl. 08.30 – ca 11.45
Sändningen går att titta på i efterhand via en annan länk.

08.30-09.30
Första föreläsningen som handlar om NOAK och trombocythämning,
efter frågor vi fått när vi varit ute i verksamheten bl. a:
- När och hur länge är olika kombinationer aktuella?
- Vilka är erfarenheterna nu när NOAK använts flera år?
Föreläsare är överläkare Carl-Magnus Pripp från Thoraxcentrum.
Målgrupp läkare

09.30 Fika

10.00-10.45
Överläkare Michael Ringborn, Thoraxcentrum, kommer att prata om
hur vi ska förhålla oss till läkemedel som kan orsaka QT-förlängning.
- Vilka läkemedel gäller det?
- Hur gör vi rent praktiskt?
Målgrupp läkare

Ca 10.45-11.20
Överläkare Jessica Persson, också från Thoraxcentrum, berättar om Levnadsvanemottagningen.
- Vilket är deras uppdrag och vilka erfarenheter har de gjort under resans gång?
Målgrupp läkare och sjuksköterskor

Anmäl ditt eller en grupps deltagande till: lakemedelskommitten@regionblekinge.se
så skickas länk ut när det närmar sig.

Välkomna!
Anna Janson, Ordförande Läkemedelskommittén

Hjälpte informationen på sidan dig?