Nyheter kring osteoporosbehandling

Under 2020 har Läkemedelsverket kommit med nya behandlingsriktlinjer där infusionsbehandling med zoledronsyra (Aclasta) jämställs med peroral alendronsyrabehandling som ett tydligare förstahandspreparat.

Att behandla osteoporos kan vara en utmaning på många sätt. Först måste man kunna kriterierna och där har vi Region Blekinges vårdprogram till hjälp.

Osteoporossköterskorna Anna Håkansson och Sandra Gummesson fångar upp patienter med lågenergifraktur på ortopeden (800 per år) och patienterna får svara på ett intervjuformulär, genomgå bentäthetsmätning samt att det görs en FRAX-beräkning. Resultatet skickas sedan till primärvårdsläkaren för bedömning. primärvården och andra vårdinstanser har ju givetvis också egna patienter.

Sen är det då dags att avgöra om patienten ska ha behandling och vilken i så fall.

Peroral behandling med bisfofonat (Alendronat eller kombinationsbehandlingen Tridepos) har varit förstahandsvalet länge men nu vill bland annat Läkemedelsverket lyfta fram den intravenösa beredningen zoledronsyra – Aclasta till samma förstaplats. Anledningen är den bättre följsamheten till behandlingen. Man vet att många patienter avbryter den perorala behandlingen pga krångel med hur den ska tas samt gastrointestinala biverkningar.

Då zoledronsyra är en infusion krävs det dock lite mer av vården. För att underlätta och tydliggöra tillvägagångssättet finns det numera en rutin framtagen för Hälsovalet.

Eftersom hanteringen av denusumab – Prolia är enklare har det fått ett betydligt större genomslag både i primärvården och på sjukhuset. Det är dock inte ett lika bra alternativ då det har en annan verkningsmekanism. Bisfofonaterna lagras in i skelettet och fortsätter verka 1-2 år efter avslutad behandling. Prolia försvinner ganska snabbt efter avslutad behandling och det finns också studier som talar för att risken för kotfraktur kan vara ökad under den tiden. Däremot är Prolia alternativet när njurfunktionen är låg.

Att ha tillräckligt med kalk att lagra in när behandlingen pågår är viktigt och behandlingen med kalk och D-vitamin ska påbörjas 2 veckor innan den antiresorptiva behandlingen. Då säkerställer man tillgången på kalk och kan skilja eventuella biverkningar som uppstår.

Eftersom just bisfosfonater fortsätter att utöva effekt 1-2 år är det viktigt att fortsätta med kalk och
D-vitamin något år efter avslut. Detta gäller alltså inte Prolia.

Hösten 2020 togs ett beslut att bland annat zoledronsyra och denusumab ska rekvireras i Hälsovalet. Se nyhet för Rekvisition i Hälsovalet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anna Janson, Ordf. Läkemedelskommittén

Vårdprogram osteoporos, Rutin för rekvisition i Hälsoval, samt Rutin för intravenös och subkutan osteoporosbehandling finns på Region Blekinges intranät.

Länk: Reklista Länk till annan webbplats. (interaktiv)

Läkemedelsverket (Behandlingsriktlinjer för osteoporos 2020) Länk till annan webbplats.

Socialstyrelsen (Nationella riktinjer för rörelseorganens sjukdomar 2020) Länk till annan webbplats.

Hittade du informationen du sökte?