Rekvisition i Hälsovalet

I takt med att antalet läkemedel som infunderas och injiceras ökat i primärvården har behovet av en gemensam hållning till rekvisition vuxit fram. Vården har inte varit jämlik i länet.

Under hösten 2020 har det tagits ett beslut om rekvisition i Hälsoval.

I primärvården har antalet läkemedel som kräver sjukvårdens hjälp att ta ökat under senare år.
Det gäller särskilt läkemedel mot osteoporos. Däremot är vanan i primärvården att rekvirera läkemedel inte lika stor eller självklar.

Till en vårdavdelning rekvireras de läkemedel som patienten ska ha under vårdtiden utom möjligen egna inhalatorer, ögondroppar och liknande.

I primärvården har man ofta skrivit ett recept och skickat patienten till apoteket även när det gäller läkemedel som patienten absolut inte kan få i sig själv som intramuskulära injektioner och infusioner. Det motsvarar en situation när en inneliggande patient skulle skickas till apoteket för att hämta ut till exempel ett injektionspreparat för att sedan komma tillbaka till vårdavdelningen och få injektionen,
vilket skulle vara märkligt.

Förutom det märkliga i hanteringen vet man inte hur patienten har förvarat läkemedlet som hämtats på apotek. Har det legat framme trots att det ska vara i kylen? Har det legat i fönstret när det ska förvaras mörkt?

För att få en likvärdig vård i regionen finns det sedan hösten 2020 ett beslut i Hälsoval på att primärvården ska rekvirera sådana läkemedel som används för vård på vårdcentralen och sådana som man behöver vårdens hjälp att få i sig.

När det gäller patienter på särskilt boende eller med hemsjukvård ska vårdcentralen också rekvirera men kommunsköterska kan ge läkemedlet.

I det ideala fallet har regionen upphandlat ett prisvärt alternativ så då får man ha koll på listan med upphandlade läkemedel. Tyvärr är fallet inte så just nu när det gäller zoledronsyra (Aclasta).

Man ska vara medveten om att kostnaden hamnar på vårdcentralen i vilket fall. Vid receptförskrivning beror det på var i högkostnadstrappan patienten befinner sig, men överskjutande del betalas av vårdcentralen där man är listad när det gäller osteoporospreparat, B 12- och järninjektioner till exempel.

Anna Janson, Ordf. Läkemedelskommittén

Länk: Rutin för rekvisition i Hälsoval (intern) Länk till annan webbplats.

Länk: upphandlade läkemedel Länk till annan webbplats.

Länk: Rutin för osteoporosbehandling Pdf, 108.4 kB.

Se nyhet om osteoporosbehandling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hittade du informationen du sökte?