Risk för överdosering av etylmorfin till barn

Giftinformationscentralen får många samtal om överdoseringar med Cocillana-Etyfin. Dessa gäller bland annat oavsiktliga feldoseringar till barn på grund av svårigheter att administrera rätt dos och felanvändning.
Läkemedelsverket uppmanar till extra vaksamhet i samband med förskrivning av läkemedel som innehåller etylmorfin, på grund av risk för andningsdepression och CNS-påverkan. Det är viktigt att informera patienten om riskerna och vikten att inte överskrida förskriven dos. Den knapphändiga evidensen för hostmediciner är också något som bör beaktas vid förskrivning.

Giftinformationscentralen får många samtal om överdoseringar med Cocillana-Etyfin (etylmorfin och flytande extrakt av cocillana och senega). Det gäller bland annat oavsiktliga feldoseringar till barn på grund av svårigheter att administrera rätt dos och felanvändning.

Läkemedelsverket uppmanar till extra vaksamhet i samband med förskrivning av läkemedel som innehåller etylmorfin på grund av risk för otillräcklig andning (andningsdepression) och CNS-påverkan. Det är viktigt att informera patienten om riskerna och vikten av att inte överskrida förskriven dos.
Klicka här för att se mer information från Giftinformationscentralen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Knapphändig evidens för hosta men innehåller potent substans

Cocillana-Etyfin och Lepheton innehåller etylmorfin och används vid hosta. För hosta har dessa läkemedel (även andra hostmediciner) knapphändig evidens, se nedan. Men etylmorfin är en potent substans som omvandlas till morfin i kroppen. 5 ml Cocillana-Etyfin innehåller 12,5 mg etylmorfinhydroklorid. Överdosering av etylmorfin kan vara förknippat med allvarlig toxicitet och är potentiellt dödlig på grund av andningsdepression och CNS-påverkan.

Felanvändning och svårigheter att dosera är orsakerna till överdosering hos barn

Det är viktigt att följa den individuellt ordinerade doseringen och att läkemedlet endast används av personen den ordinerats för. För Cocillana-Etyfin är det också viktigt att flaskan skakas innan administrering och att lämpligt doseringshjälpmedel (till exempel uppdragsspruta som finns på apotek) används. Lösningens trögflytande konsistens bidrar till svårigheter att hälla upp och dosera exakt vid små volymer (lägsta doseringen till små barn är 1 ml). Man skall inte heller upprepa administreringen om osäkerhet råder om hela dosen intagits.

Knapphändig vetenskaplig evidens för hostmediciner

Den vetenskapliga evidensen för hostmedicin är knapphändig och de ingår inte förmånen. Förskrivningen i Blekinge av Cocillana-Etyfin och Lepheton till barn 0–14 år låg på närmre 300 recept 2019 (och närmre 2000 recept totalt för hostmediciner med Mollipect inräknat).
För mer information om hostmediciner och den knapphändiga evidensen se följande länkar:

Läkemedel som inte ingår inte i förmånen byts inte på apotek. Det råder fri prissättning och det är svårt att som förskrivare få tillgång till priserna.

Referenser

Risk för överdosering av etylmorfin till barn, Barn och läkemedel; 18 februari 2021:
https://www.anpdm.com/article/434B594177404B59477746435C4A71/28274223/6482299 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Komplettering från Giftinformationscentralen
FASS – Cocillana-Etyfin

Karin Andersson, apotekare, Terapigrupp Infektion
Anna Westrup, överläkare, Barn- och ungdomskliniken

Hittade du informationen du sökte?