Ny Antibiotikaval för Blekingesjukhuset 2021–2022

Nu finns en ny upplaga av Antibiotikaval för Blekingesjukhuset 2021–2022 som har skickats ut till samtliga kliniker på sjukhuset. Målgruppen är läkare på Blekingesjukhuset i Karlshamn och Karlskrona samt AT-läkare. Har du inte fått ett exemplar? Tala med din verksamhetschef eller maila till Läkemedelskommitténs brevlåda lakemedelskommitten@regionblekinge.se

Det är viktigt att använda antibiotika med ansvar. Överanvändning leder till ökad resistens och risk för biverkningar som till exempel clostridium difficileinfektion.

Målet är Rätt antibiotika till rätt patient. Fundera alltid över fokus för infektionen och säkra odlingar före insättande av antibiotika. Blododla alltid innan iv antibiotika!

Några nyheter:

 • Uppdaterad sepsisdefinition. Sepsislarm på Blekingesjukhuset definieras nu som röd RETTS + misstanke om infektion som utlösande orsak.
 • Det finns ett avsnitt om antibiotikaallergi:
 • Antibiotikaallergi (tidigare övervärderat)
 • Antibiotikaallergi

  Tidigare reaktion på pc

  Handläggning

  Icke kliande utslag och/eller magbesvär

  Kan behandlas med pc

  Kliande utslag, urticaria och/eller ledsvullnad

  Ge ej pc, men cefalosporin och karbapenem går bra

  Anafylaxi elle mukokutant syndrom

  Ge ej betalaktamantibiotika 

 •  Tobramycin (Nebcina) används istället för Gentamycin när aminoglykosid ska ges.
 • Det finns uppdaterade råd om hur vårdrelaterade infektioner bäst förebyggs; inspektera och omvärdera CVK, picc-line, PVK och KAD dagligen.

För kännedom är även Antibiotikaval i öppenvård på väg att komma i ny upplaga liksom ett nytt PM kring hantering av allergiska reaktioner på antibiotika.


Eva Lindqvist, överläkare Hud- och infektionskliniken

Hjälpte informationen på sidan dig?