Välj Spiriva Respimat framför Handihaler

Spiriva innehållande substansen tiotropium är ett läkemedel mot
KOL som funnits i många år.

Det hör till gruppen LAMA – långverkande muskarinrecepterantagonister.
Genom att binda till muskarinreceptorerna i bronkernas glatta muskulatur hämmas den bronkkonstrierande effekten av acetylkolin som frisätts från parasympatiska nervändar.
Det ger en bronkdilatation som varar under ett dygn vilket motsvarar doseringsintervallet.

Spiriva lanserades initialt i en Handihaler som man laddar med en kapsel i taget. Kapseln måste punkteras för att läkemedlet ska bli tillgängligt för inhalation.

Sedan ett antal år finns Spiriva också i inhalatorn Respimat som genererar ett dimmoln för inhalation. Inhalatorn laddas med en behållare som innehåller 60 doser. Respimaten kan även kopplas till en andningsbehållare. Då läkemedlet i Respimaten är lättare att andas in, samtidigt som det går att koppla till en andningsbehållare, är det den inhalatorn Läkemedelskommittén rekommenderar. Fortfarande har över hälften av Blekinges Spirivapatienter den äldre Handihalern. Kolla alltså vilken inhalator din patient har och byt vid behov.

Den som vill se hur man praktiskt hanterar inhalatorerna rekommenderar vi att titta på instruktionsfilmerna på medicininstruktioner.se. Det rådet kan vården även ge till patienterna.

LAMA rekommenderas vid KOL i GOLD-stadierna B och C och i kombinationer vid GOLD D.
Här är Läkemedelskommitténs rekommendationer gällande KOL uppdaterade för i år:
Rek-listan - Andningsorganen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anna Janson, ordförande Läkemedelskommittén

Hittade du informationen du sökte?