Pyrvin - ett nytt receptfritt läkemedel mot springmask

Ett nytt läkemedel, Pyrvin (pyrvinium) tablett 100 mg, har i Sverige godkänts mot springmask.

Bakgrund

Under en längre tid har Vanquin, receptfritt läkemedel mot springmask, inte funnits tillgängligt. Patienter med springmask har därför behövt kontakta vården för att få recept på Vermox.

Pyrvin - nytt läkemedel godkänt

Ett nytt läkemedel, Pyrvin (pyrvinium) tablett 100 mg, har i Sverige godkänts mot springmask. Pyrvin är sedan tidigare godkänt i Finland. Pyrvin kommer finnas i förpackningsstorlekar 6, 20 och 40 st.

Preparatet är receptfritt och finns nu tillgängligt för apoteken att beställa.

Användning

Pyrvin tas som en engångsdos som upprepas efter 2 veckor. Pyrvin är godkänd att användas från 10 kg. Precis som Vanquin rekommenderas att tabletten sväljs hel då de är röda och kan missfärga tänderna om de delas. I produktinformationen anges dock att det är möjligt att dela/bryta tabletten om doseringen (tex för små barn) så kräver.

Skillnad mellan Pyrvin och Vanquin

  • Pyrvin har styrkan 100 mg per tablett till skillnad från det befintliga läkemedlet Vanquin som har styrkan 50 mg.
  • Doseringen och maxdosen av Pyrvin skiljer sig något jämfört med Vanquin men detta bedöms sakna praktisk betydelse.
  • Läkemedlen har snarlika skrivningar om graviditet och amning men i produktinformationen för Pyrvin rekommenderas som försiktighetsåtgärd att undvika att använda läkemedlet under graviditet. Läkemedelsverket bedömer dock att Pyrvin kan användas under graviditet och amning om behandling behövs eftersom pyrvinembonat inte tas upp från magtarmkanalen och därför inte heller passerar över till fostret eller modersmjölken.

Förändrad rådgivning och patientflöde

I och med att det finns ett receptfritt läkemedel för springmask är det återigen möjligt att rekommendera patienterna att köpa Pyrvin som egenvård på apotek. Även Vermox blir nu receptfritt.

Dispens: finsk-svenska förpackningar första tiden

Läkemedelsföretaget har fått dispens att till en början sälja finsk-svenska förpackningar i Sverige vilket innebär att informationen på förpackningen och bipacksedeln är på både finska och svenska.

Källa

Pyrvin godkänt för behandling av springmask - Läkemedelsverket Länk till annan webbplats.

https://www.lakemedelsverket.se/sv/sok-lakemedelsfakta/lakemedel?id=20210521000043 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Karin Andersson, apotekare, Strama Blekinge och terapigrupp Infektion
Olof Blivik, ordförande i Strama Blekinge och terapigrupp Infektion
Rebecca Ruben, familjeläkare, Strama Blekinge och terapigrupp Infektion

Hittade du informationen du sökte?