Interaktiva Rek-listan med uppdelat bakgrundsmaterial

För att öka nyttan och användbarheten finns nu bakgrundsmaterialet uppdelat per område.

Sedan 1,5 år finns Rek-listan i en interaktiv form som går att ladda ner till en smartphone.

För ökad användbarhet finns nu bakgrundsmaterialet uppdelat per område.
Klickar du till exempel på avsnittet Smärta så ligger bakgrundsmaterialet för just smärta längst ner på sidan. Det innebär att du slipper scrolla igenom hela det stora materialet. Vi har också redigerat bakgrundsmaterialet layoutmässigt för att göra det enhetligt och underlätta läsningen.

Internt hittar ni en länk till den interaktiva listan (se bild nedan) på vår hemsida Om läkemedel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
och externt hittar ni listan i telefonen när ni söker på Rekommenderade läkemedel 2021 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på regionblekinge.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På våra hemsidor hittar ni användbar information om läkemedel inkl. Läkemedelsnytt och Restinformation, som vi gärna vill att ni prenumererar på, se Läkemedelsnytt >>> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
och Restinformation >>> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anna Janson, ordförande Läkemedelskommittén


Hjälpte informationen på sidan dig?