Planerat driftstopp i e-recepttjänsten natten mellan 27–28 november. Recept läggs på kö och kan inte expedieras på apotek under driftstoppet.

Detta Läkemedelsnytt är ett komplement till redan publicerade nyheter på intranätet och Region Blekinges webbsida.

Under natten mellan lördagen och söndagen den 27 till 28 november 2021 genomför E-hälsomyndigheten nästa steg i införandet av Nationella läkemedelslistan (NLL), det nya registret som utgår från lagen om nationell läkemedelslista. Under driftstoppet påverkas bland annat E-hälsomyndighetens e-recepttjänst och Pascal. Fördröjning av e-recept sker under driftstoppet. Viktigt att informera patienterna!

Driftstoppet startar klockan 20:00 på lördagskvällen och väntas vara klart senast klockan 11:00 på söndag förmiddag.

Under driftstoppet går det inte att komma åt följande av E-hälsomyndighetens tjänster:

 • e-recepttjänsten
 • Pascal
 • Förskrivningskollen
 • KLAS
 • Läkemedelskollen (invånartjänst)
 • Min förskrivning

Det går heller inte att nå information kopplat till ovanstående tjänster via Pascal och NPÖ (Nationell patientöversikt). Covidbevis omfattas dock inte utan är i drift.

Hur påverkar driftstoppet min verksamhet och patienter och hur behöver vi agera?

E-recepttjänsten ej tillgänglig – recepten skickas inte till apoteken

 • E-recept kan inte expedieras på apotek under driftstoppet. ​
 • Journalsystemet NCS Cross kommer att fungera som vanligt och det går fortfarande att förskriva e-recept. Recepten kommer att köas i systemet men skickas inte till apoteken förrän driftstoppet har avslutats.

Hantering:

 • Lämna ut jourdoser under driftstoppet

Akutmottagningar, jourcentraler och andra enheter som kan behöva lämna ut jourdoser under denna helg bör se över sitt lager av jourdoser för de läkemedel som kan vara aktuella. Tänk på att tillräckligt många doser behöver lämnas ut för att undvika att patienter behöver hämta ut recept under eller direkt efter driftstoppet då trycket på apoteket kan vara stort. Förslagsvis skickas läkemedel med patient som täcker behovet till måndag förmiddag.

 • Förskrivning via receptblankett endast i akuta fall

Särskilt akuta förskrivningar kan skrivas ut på receptblanketter och expedieras av apoteken. Detta kräver dock en omfattande manuell hantering på det utlämnande apoteket och ska därför användas mycket restriktivt.

 • Kan användas som nödlösning i akuta fall när ett visst läkemedel inte kan delas ut från verksamheten, till exempel orala lösningar av antibiotika.
 • Ange i fältet för dosanvisning att receptet är akut och förskriv endast för ett uttag.
 • Se till att de nya receptblanketterna finns tillgängliga på er enhet.

Pascal

 • Pascal kommer inte att vara tillgängligt och kopieringen av information från Pascal till NCS Cross läkemedelslista kommer inte att fungera under driftstoppet. Läkemedelslistan som är tillgänglig i NCS Cross innehåller den information som replikerats ner från Pascal vid sista slagningen på aktuella patienten i NCS Cross.
 • För dospatienter vid eventuell utskrivning under driftstoppet rekommenderas efterregistrering av ordinationer efter driftstoppets slut. Vid akuta fall, till exempel antibiotika, smärtstillande, lämnas dessa i första hand ut av verksamheten och i andra hand kan förskrivning på pappersrecept ske i akuta fall. Viktigt med information till anhöriga och kommunal vårdpersonal.

Viktigt att informera patienten

 • De närmaste dagarna före driftstoppet och under driftstoppet bör patienter med nya recept eller vid utskrivning upplysas om att hämta ut sina läkemedel i god tid före driftstoppet alternativt med god marginal efter.

Apotek som har öppet

De apotek som vanligtvis har öppet under tiden för driftstoppet har öppet som vanligt. Men expediering av recept kommer inte att kunna göras, förutom av pappersrecept enligt nödrutin i mycket akuta fall (kräver manuell hantering med etiketter och betalning).

Nya funktioner i Nationella läkemedelslistan

Klicka här för att komma till mer information om nya funktioner och tjänster i Nationella läkemedelslistan i och med driftstoppet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Publicerade nyheter om driftstoppet inom Region Blekinge

Nyhet på Intranätet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nyhet på Region Blekinges webbplats Länk till annan webbplats.


Karin Andersson, apotekare, läkemedelsgruppen, Enheten för kvalitet och utveckling

Hjälpte informationen på sidan dig?