Hamstringsregeln på apotek togs bort
2022-01-18

Under våren 2020 införde regeringen en begränsning av den mängd läkemedel som får expedieras på apotek.
Den kallas ”hamstringsregeln” för syftet var att minska hamstringen av läkemedel och risken för onödiga restsituationer.
Från och med 18 januari 2022 tas denna ”hamstringsregel bort”.

Under pandemins början larmade apoteken om ökat hamstrande av receptläkemedel
då patienter hämtade ut större mängd än avsett genom att själva betala kostnaden. Detta innebar ökad efterfrågan och risk för restsituationer. Under våren 2020 införde regeringen därför en begränsning av den mängd läkemedel som får expedieras Länk till annan webbplats. ”hamstringsregeln” för att minska hamstringen av läkemedel. Det innebar att man på apotek inte fick hämta ut mer
läkemedel än för ett uttag, och man fick inte heller hämta ut läkemedel innan 2/3 av mängden
gått åt, även om patienten själv betalade utanför förmånen.

Då hamstringsfenomenet bland patienterna inte verka råda längre, har regeringen
valt att ta bort denna regel from 18/1 2022.

Det innebär att man från 18/1 återigen som patient ges möjlighet att hämta ut mer läkemedel
än angivet per uttag genom att själv betala (det är möjligt att hämta ut en hel årsförbrukning). Expeditionsintervall för beroendeläkemedel är därför återigen viktigt att ange på recept
när behov finns.

Läkemedelsvärlden Länk till annan webbplats.
Begränsning av den mängd läkemedel som får expedieras 1 april 2020 Länk till annan webbplats.


Karin Andersson

Apotekare, Läkemedelsgruppen
Enheten för kvalité och utveckling

Hjälpte informationen på sidan dig?