Mängden läkemedel som får hämtas ut på apotek regleras av förskriven mängd per uttag

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) skärpte 2018 tolkningen av den så kallade 90-dagarsregeln. För patienten medför det bland annat att mängden läkemedel man får hämta ut vid ett tillfälle inom förmånen begränsas av mängden som anges per uttag på ett recept.
Som förskrivare är det viktigt att anpassa rätt mängd läkemedel per uttag vid receptförskrivning.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) skärpte 2018 tolkningen av den så kallade
90-dagarsregeln. För patienten medför det bland annat att mängden läkemedel man får
hämta ut vid ett tillfälle inom förmånen begränsas av mängden som anges per uttag på ett recept. Den maximala gränsen som kan förskrivas för ett uttag inom högkostnadsskyddet är den mängd läkemedel som beräknas behövas för 90 dagar. Preventivmedel kan dock förskrivas i
större mängd än så.

Man får som först hämta ut ett läkemedel inom högkostnadsskyddet när 2/3 av
förbrukningstiden passerat.

Exempel:

 • Förskrivs 12 uttag à 30 tabletter, får patienten bara ta ut 30 tabletter per gång inom
  förmånen och som först hämta ut när 20 tabletter förbrukats enligt 2/3-regeln.
  Det innebär besök på apotek var 20:e dag.
 • En patient får ändrad dosering av en tablett från 1+0+0+0 till 2+0+0+0.
  Tänk på att ändra antal förpackningar per uttag från 1 ask à 100 tabletter till
  2 askar à 100 tabletter, annars måste patienten gå till apoteket var sjätte vecka
  för att få köpa läkemedlet inom högkostnadsskyddet.
 • Ett recept på Alvedontabletter 500 mg 2+2+2, mängd 100 st, 4 expedieringar.
  100 tabletter räcker i ca 17 dagar. Enligt de tidigare reglerna var det tillåtet att hämta ut
  flera uttag samtidigt för att komma upp i den mängd som räcker i 90 dagar med förmån.
  Med de nya reglerna från 2018 får patienten enbart hämta ut 1 burk med 100 tabletter
  inom förmånen (mängden för ett uttag). Nästa uttag inom förmånen får som tidigast ske
  efter 11 dagar, det vill säga när 2/3 av läkemedlet förväntas vara förbrukat.

Exemplen ovan kan innebära behov av frekventa apoteksbesök vilket kan vara ett
problem för äldre sjuka och de som har långt till apoteket.

Tänk på att anpassa rätt mängd läkemedel per uttag vid receptförskrivning.

Att förskriva mindre mängd medicin kan vara motiverat i de fall där behandlingen ofta
ändras till en annan styrka eller ett annat läkemedel. Detta förhindrar att läkemedel behöver kasseras vilket är negativt utifrån såväl ett ekonomiskt som ett miljömässigt perspektiv.
I de fall patienten har en regelbunden och stabil medicinering bör man överväga att
förskriva läkemedel för tre månaders förbrukning per uttag.

Janusinfo- anpassa mängden förskrivet läkemedel per uttag Länk till annan webbplats.
TLV- Så fungerar högkostnadsskyddet- begränsad mängd läkemedel att hämta ut Länk till annan webbplats.

Karin Andersson
Apotekare, Läkemedelsgruppen
Enheten för kvalité och utveckling


Hittade du informationen du sökte?