Utbildning 2022-04-27 om SGLT-2-hämmarnas nya indikationer samt lipidbehandling

Läkemedelskommittén ordnar utbildning onsdagen den 27 april med 2 teman.

Det första temat är SGLT-2-hämmarnas nya indikationer vid diabetes, hjärtsvikt och njursvikt och hur vi ska hantera dem. Vid hjärtsvikt ska det numera ingå i grundbehandlingen och vid njursvikt finns också visade effekter.

Det andra temat är lipidbehandling vid olika tillstånd. Vad siktar vi emot och hur når vi dit?
Troligen sker utbildningen via webb-sändning på förmiddagen som man sedan kan titta på i efterhand. Det andra alternativet är samma program förmiddag och eftermiddag i Ronneby.

Vi återkommer med närmare information men boka gärna in datumet redan nu.
Målgrupp är intresserade läkare och sjuksköterskor.

Anna Janson
Ordförande i Läkemedelskommittén

Hjälpte informationen på sidan dig?