Läkemedelskommittén inbjuder till utbildning

SGLT-2-hämmarnas nya indikationer vid diabetes, njursvikt och hjärtsvikt samt primär- och sekundärprevention av lipider

Utbildningen handlar om SGLT-2-hämmarnas nya indikationer vid diabetes, njursvikt och hjärtsvikt samt primär- och sekundärprevention av lipider

Tid: onsdag den 27/4

Plats: Ronneby Brunn, Stora salen
(samma program fm och eftermiddag med gemensam lunch)

Målgrupp: Intresserade läkare och sjuksköterskor

Program:
08.30 Inledning
Anna Janson, ordförande Läkemedelskommittén

08.40 SGLT-2-hämmares verkningsmekanism samt indikationer vid diabetes, Dorota de Laval, överläkare medicinkliniken BLS

09.10 SGLT-2-hämmare vid njursvikt
Jonas Andersson, överläkare medicinkliniken BLS

09.40 Fikapaus

10.10 SGLT-2-hämmare vid hjärtsvikt
Maria Främby, överläkare Thoraxcentrum

10.40 Lipidbehandling vid diabetes
Dorota de Laval, överläkare medicinkliniken BLS

10.55 Primär- och sekundärprevention av lipider
Carl Thorsén, överläkare Thoraxcentrum

11.25 -11.45 Frågor och diskussion

11.45-13.15 Gemensam lunch

Länk till utbildningens anmälan: esMakerNX3 Länk till annan webbplats.

Eftermiddagens program börjar 13.15 och slutar 16.30


Hjälpte informationen på sidan dig?