Rutin för läkemedelsgenomgång

Rutin för läkemedelsgenomgång, enkel och fördjupad, samt läkemedelsberättelse är reviderad.

Rutinen för läkemedelsgenomgångar är nu uppdaterad och du hittar den här:

Syftet med rutinen är att beskriva hur enkel och fördjupad läkemedelsgenomgång ska genomföras och dokumenteras i Region Blekinge. Grunden är Socialstyrelsens föreskrift HSLF-FS 2017:37. Läkemedelsgenomgångar genomförs för att öka kvalité och säkerhet i läkemedelsbehandlingen. Rutinen omfattar all hälso- och sjukvårdsverksamhet som bedrivs inom eller finansieras av Region Blekinge.

En enkel läkemedelsgenomgång är grunden, utifrån denna tas sedan beslut om eventuellt fördjupad läkemedelsgenomgång beroende på om patienten har kvarstående läkemedelsrelaterade problem. En förändring jämfört med tidigare version av rutinen är att vem som ska erbjudas en läkemedelsgenomgång har anpassats utifrån föreskriften.

En enkel läkemedelsgenomgång ska erbjudas patienter som är 75 år eller äldre och
som är ordinerade minst fem läkemedel vid:

  • besök hos läkare i öppenvård
  • inskrivning i slutenvård
  • påbörjad hemsjukvård/inflyttning på särskilt boende/vid initiering av
    dosdispensering och därefter årligen
  • och alltid till patienter som har läkemedelsrelaterade problem eller där det
    finns misstanke om sådana problem, oavsett ålder och antal läkemedel.

Läkemedelsrelaterade problem kan vara olämpliga läkemedelsval, felaktig dosering, biverkningar, interaktioner, hanteringsproblem eller andra problem som är relaterade till en patients läkemedelsanvändning.

Rutinen innefattar nu även en beskrivning av läkemedelsberättelse som ska upprättas i journalen i samband med utskrivning från slutenvård. Läkemedelsberättelsen utgör en del av patientens utskrivningsmeddelande samt epikrisen och ska innehålla information om de förändringar i en patients läkemedelsbehandling som har genomförts under vårdtiden samt orsaken till förändringarna.

Lena Olsson, Klinisk farmaceut, Läkemedelsgruppen, Enheten för kvalitet och utveckling
Anna Lengstedt, Klinisk farmaceut, Läkemedelsgruppen, Enheten för kvalitet och utveckling
Anna Janson, Ordförande i Läkemedelskommittén

Hittade du informationen du sökte?