Elektronisk förskrivning blir huvudregel den 10 maj 2022

Den 10 maj 2022 införs elektronisk förskrivning som huvudregel vid utfärdande av recept till människa. Denna regel gäller även vid fritidsförskrivning.

Syftet är att så mycket information som möjligt om en patients förskrivna och uthämtade läkemedel ska finnas samlad i nationella läkemedelslistan (NLL).

Yrkesverksamma förskrivare inom Region Blekinge eller verksamheter som har vårdavtal med regionen bör i största möjliga utsträckning göra eventuell fritidsförskrivning i arbetsplatsens ordinationssystem. Detta för att säkerställa god journalföring. Fritidsförskrivningen sker på den arbetsplatskod där medarbetaren vid förskrivningstillfället är anställd.

För pensionerade förskrivare finns webblösningar och appar för smartphones t.ex. webblösningen Förskrivningskollen Länk till annan webbplats.. Förskrivning sker på arbetsplatskod för pensionerade förskrivare. Läs mer här: Arbetsplatskoder - Region Blekinge Länk till annan webbplats.

Undantag från elektronisk förskrivning
Det finns enstaka undantag från kravet på elektronisk förskrivning. Observera att avsaknad av tillgång till ett elektroniskt system för förskrivning inte är ett giltigt skäl för att förskriva ett pappersrecept enligt Läkemedelsverkets föreskrift.

Undantag från kravet på elektronisk förskrivning gäller i följande fall:

  • En teknisk störning vid förskrivningstillfället som gör att det inte går att förskriva elektroniskt t.ex. vid ett tillfälligt fel i ett journalsystem eller störningar i överföringen till E‍-‍‍hälsomyndigheten.
  • Då patienten ska kunna hämta ut på receptet i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) (i dagsläget EU:s medlemsländer, Norge, Island och Lichtenstein).
  • Om förskrivaren bedömer att patienten har ett skyddsbehov som tillgodoses bättre genom förskrivning på receptblankett än elektronisk förskrivning. Ytterligare vägledning till vårdgivare om förskrivning till patienter med särskilt skyddsbehov utarbetas av Sveriges regioner i samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.
  • Om annat särskilt skäl föreligger.

I de fall som recept utfärdas som ett pappersrecept så ska den nya receptblanketten användas. Läs mer här: Ny receptblankett - Region Blekinge Länk till annan webbplats. .

Läs mer om elektronisk förskrivning som huvudregel här:

Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2021:75) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit, version 1 december 2021 (lakemedelsverket.se) Länk till annan webbplats.


Anna Lengstedt, klinisk farmaceut, Läkemedelsgruppen, Enheten för kvalitet och utveckling


Hittade du informationen du sökte?