SGLT-2-hämmare vid njursvikt

Läkemedelskommittén ordnade en utbildning 27/4 kring de nya indikationerna för SGLT-2-hämmare samt riktlinjer för lipidbehandling.

Njurmedicinare Jonas Andersson förläste om SGLT-2-hämmarnas roll vid njursvikt och här kommer en sammanfattning av hans föreläsning. Här finns också information om när SGLT2-hämmare är mindre lämpliga eller bör undvikas. Hans bilder hittar du på vår interna hemsida ”Om läkemedel” under fliken ”Utbildningar om läkemedel”. Där finns även sammanfattningar av de övriga föreläsningarna.

SGLT2 är den viktigaste transportören av glukos från njurtubuli tillbaka till blodet.
Hämning av SGLT2 leder till att glukosutsöndringen via urinen ökar. Detta ger ökad diures och natriumutsöndring. SGLT2-hämmare har även metabola, vaskulära och hemodynamiska effekter vilka är positiva för njurar och hjärta. De SGLT2-hämmare som har studier kring njursvikt är: Forxiga® (dapagliflozin), Invokana® (canagliflozin), Jardiance® (empagliflozin)

SGLT2-hämmare har i kliniska studier visat sig att i kombination med
ACE-hämmare/ARB:

  • hos patienter med diabetes mellitus typ 2 minska progresstakten av njurfunktionsförlust (dapagliflozin, empagliflozin, kanagliflozin)
  • hos patienter med kronisk njursjukdom och albuminuri utan diabetes mellitus minska progresstakten av njurfunktionsförlust (dapagliflozin)
  • hos patienter med diabetes mellitus typ 2 med aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom minska risken för kardiovaskulära komplikationer (dapagliflozin, empagliflozin, kanagliflozin)
  • hos patienter med kronisk njursjukdom och albuminuri utan diabetes mellitus minska risken för kardiovaskulära komplikationer (dapagliflozin)

SGLT2-hämmare kan sättas in vid eGFR > 25 ml/min/1,73 m2. Indikationen stärks om det samtidigt föreligger kardiovaskulär sjuklighet och hjärtsvikt. SGLT2-hämmare som patienten står på kan behållas även om GFR sjunker under 25.

Vid behandling med SGLT2-hämmare kan diuretikadoser behöva justeras
p.g.a. risk för dehydrering.

SGLT2-hämmare bör inte användas

  • hos patienter med diabetes mellitus typ 1
  • hos patienter med ökad risk för ketoacidos p.g.a. låg reserv av funktionella betaceller (till exempel patienter med typ 2 diabetes med lågt C-peptidvärde eller ”latent autoimmune diabetes in adults” (LADA).
  • hos patienter med diabetes sekundär till pankreassjukdom med insulinbrist.

SGLT2-hämmare bör användas endast med försiktighet

  • hos patienter med tillstånd som medför minskat födointag eller vätskebrist p.g.a. akut sjukdom
  • hos patienter som genomgår ett kirurgiskt ingrepp
  • hos patienter med alkoholmissbruk

Jonas Andersson, Överläkare Medicinkliniken, BLS

För din kännedom är tjänsten ”Njurfunktion” på Janusmed nu öppen för alla användare.
Se Janusmed Njurfunktion Länk till annan webbplats.

Du söker på ett läkemedel, skriver in patientdata för födelseår, kön, längd, vikt, kreatinin och eGFR och får då generella riktlinjer för användningen av det läkemedel du sökt på.

Anna Janson
Ordförande Läkemedelskommittén

Hittade du informationen du sökte?