Kronisk njursjukdom - tidig upptäckt och behandling

Södra sjukvårdsregionens riktlinje för tidig upptäckt och utredning av kronisk njursjukdom är nu uppdaterad

Riktlinjen ska vara en vägledning för hur du hanterar dessa ganska vanliga patienter. Den viktigaste nyheten är att SGLT2-hämmare i kombination med ACEI/ARB rekommenderas vid kronisk njursvikt för att motverka progress av njursvikt och för prevention av hjärtkärlsjukdom.

För personer över 75 år har gränsen för när remiss ska skickas till njurmedicin ändrats till U-alb/krea kvot över 70 istället för över 30. Många äldre njursjuka patienter kan med fördel skötas av distriktsläkare, vid behov med stöd av medicinklinikens njurkonsult, som nås via sjukhusets växel vardagar kl 8.00-16.00. Liksom tidigare ska kontakt alltid tas med medicinklinikens njurkonsult vid snabb progress eller misstanke om systemsjukdom såsom småkärlsvaskulit.

I dokumentet har man också förtydligat att NSAID bör undvikas vid GFR <30
och att långvarig behandling med NSAID bör undvikas vid GFR <60.

Du hittar den uppdaterade riktlinjen här:
Kronisk njursjukdom - tidig upptäckt och behandling A.pdf (regionblekinge.se) Pdf, 161.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Jonas Andersson, överläkare, Medicinkliniken


Hittade du informationen du sökte?