Diabetes och statiner

Rekommendationer om statinbehandling vid diabetes

ADA/EASD 2022 (American och European Diabetes Association)  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.använder begreppen medelintensiv (simvastatin 20-40 mg; atorvastatin 10-20 mg ; rosuvastatin 5-10 mg) och högintensiv
(atorvastatin 40-80 mg; rosuvastatin 20-40 mg) statinterapi och rekommenderar:

Som primärprevention:

 1. Patient 40-75 år utan ASCVD (atherosclerotic cardiovascular disease) medelintensiv
  statinterapi + livsstilsförändringar
 2. Patient 20-39 år med ASCVD-riskfaktorer kan statinterapi övervägas
 3. Patient 50-70 år med ASCDV/multipla riskfaktorer – högintensiv statinterapi
 4. Patient med mycket hög risk (>20%) för ASCVD – tillägg med Ezetimib till hög
  dos statin (för att reducera LDL mer än 50%).


Som sekundär prevention:

 1. Alla diabetiker med ASCVD – högintensiv statinterapi
 2. Om LDL> 1,8 mmol/L med högsta tolererade statindos – tillägg med Ezetimib eller
  PCSK9-hämmare ska övervägas
 3. För patienter som inte tolererar rekommenderad statindos – den högsta tolererbara
  dosen ska användas
 4. Patient äldre än 75 år, som redan har statinterapi – fortsätter
 5. Patient äldre än 75 år med indikation för statinterapi kan påbörja terapi efter
  diskussion med patienten om risk/nytta
 6. Statinterapi är kontraindicerad vid graviditet


ESC (European Society of Cardiology) rekommenderar (riktlinjer 2021)

För patienter med typ 2-diabetes

 1. och mycket hög risk (etablerad kardiovaskulär sjukdom eller allvarliga komplikationer) intensiv lipidsänkande behandling med LDL-mål <1,4 mmol/L
 2. >40 årsålder och hög risk behandlingsmål <1,8 mmol/L
 3. och typ 1 och ålder<40 att överväga statinbehandling vid allvarliga komplikationer och/eller LDL>2,5 mmol/L så länge graviditet inte planeras
 4. Om målet enligt ovan inte uppnås med statiner – tillägg med ezetimib.

SGLT-2 hämmare - verkningsmekanism och användning vid diabetes​​ samt
Lipidbehandling vid diabetes​ Powerpoint, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Dorota De Laval, överläkare Medicinkliniken
Ordförande terapigrupp Endokrinologi

Hittade du informationen du sökte?