Interaktiv Antibiotikaval

I oktober förra året kom den nya broschyren Antibiotikaval 2021-2023

Broschyren innehåller flera uppdateringar och nu finns den även i interaktivt format och
kan laddas mer till mobilen. Länk till sidan >>> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Några av uppdateringarna nämns här liksom i den Läkemedelsnytt som skickades vid
utgivningen: Läkemedelsnytt okt 2021 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid akut cystit hos kvinnor finns en ny behandlingslogaritmen som även tar hänsyn till patientens gradering av sina besvär. För premenopausala kvinnor finns det alternativ med en kortare pivmecillinamkur. Urinsticka behövs inte vid okomplicerad nedre uvi hos kvinnor.

För att underlätta handläggningen finns ett uppdaterat formulär för sjuksköterskor som ska ligga under brev i primärvårdsjournalen. Kolla att din vårdcentral har uppdaterat detta.
Se formuläret om akut cystit Pdf, 108.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Även för tonsillit finns ett handläggningsformulär i primärvårdsjournalen.En nyhet är att
det finns en alternativ kortare behandlingskur för vuxna.

Borreliaavsnittet innehåller nu fler varianter av infektionen.

Standarddoseringen för vuxna av amoxicillin har höjts till 750 mg x 3 då känsligheten sjunkit. Odlingssvaren kommer att visa I vid haemophilus influenzae och det betyder att höjd dos behövs.

Ett nytt avsnitt om penicillinallergi har också tillkommit. Studier visar att färre än 10 % av de med uppgiven penicillinallergi verkligen har det. Svaga reaktioner som kommer efter 72 timmar är
inte IgE-medierad allergi och då ska inte journalen varningsmärkas. Helst ska också felaktiga varningsmärkningar tas bort.

Utifrån nya Antibiotikaval är favoriterna i journalen uppdaterade. Doseringarna till barn är gjorda med hjälp av beräkningshjälpen.

För bredare sökning tryck * sökord + alt + §. Då kan man även söka på behandlingsorsaken.


Anna Janson, Ordförande Läkemedelskommittén

Hjälpte informationen på sidan dig?