Utbildning om antidepressiv behandling

När och hur väljer vi vad?

Torsdagen den 27/10 (OBS! ej onsdag 26/10)
ordnar Läkemedelskommittén en halvdagsutbildning x 2 om antidepressiv behandling.

Platsen är stora salen på Ronneby Brunn.

Målgrupp: läkare och annan berörd personal i primärvård och psykiatri.
Utbildningsläkare, kommunsköterskor och annan berörd personal inom hälso- och sjukvården.

Varför hjälper inte alltid medicinering – skillnaden mellan depression och anpassningsstörning.
Läkemedlens olika verkningsmekanismer och hur de bör förskrivas
(insättning, utsättning, uppföljning, byte, kombinationer).

Föreläsarna kommer alla 3 från Läkemedelskommitténs terapigrupp Psykiatri och är överläkarna i psykiatri Juraj Mikulas och Peter Valverius samt kliniska farmaceuten
Anna Lengstedt.

Varmt välkomna!
Anna Janson, Ordförande i Läkemedelskommittén

Hjälpte informationen på sidan dig?