Webbinarier inför ny version av Pascal

Pascal håller på att anpassas för att kunna uppfylla kravet om full anslutning till Nationella läkemedelslistan (NLL) och en ny version, Pascal 3.0, beräknas släppas under våren 2023.

Pascalförvaltningen på Inera erbjuder under november månad dagliga utbildningstillfällen (webbinarier) som riktar sig till alla användare av Pascal.

Den nya versionen av Pascal innefattar följande:

  • Full anpassning till Nationella läkemedelslistan vilket innebär förändringar i Pascal som t.ex. hur dosering anges vid förskrivning, hantering av samtycken och hantering av spärrar som patienten eller förskrivaren kan skapa.
  • Möjlighet att se en receptlista även för patienter utan dosförpackade läkemedel.
  • En ny funktion som möjliggör förskrivning till patienter utan dosförpackade läkemedel. Funktionen kommer inte vara aktiverad vid driftsättning av releasen. För att funktionen ska kunna användas krävs att vårdgivaren tar beslut om att den ska aktiveras.

Pascalförvaltningen på Inera kommer att erbjuda både utbildningstillfällen och
material om Pascal 3.0.

  • Dagliga webbinarier erbjuds i novemer 2022. För mer information och tider om
    webbinarierna läs här Länk till annan webbplats..
  • En skriftlig sammanfattning med bilder över de stora förändringarna kommer att finnas tillgänglig i november 2022.
  • Handboken kommer att uppdateras med samtliga nyheter och vara tillgänglig i samband med produktionssättningen våren 2023.

Den lokala NLL-gruppen genom, Anna Lengstedt, klinisk farmaceut
Enheten för kvalitet och utveckling

Hjälpte informationen på sidan dig?