Förskriva licens- och extemporeläkemedel på recept

 Nya vägledningar för förskrivning av licens- respektive extemporeläkemedel finns nu tillgängliga på vårdgivarwebben. Dessa läkemedel förskrivs när godkända läkemedel på svenska marknaden inte räcker till.

Licensläkemedel
Förskrivs när det finns läkemedel som är godkända i andra länder som uppfyller en patients behov. En licens är ett försäljningstillstånd för ett apotek att sälja ett läkemedel som inte är godkänt i Sverige. I samband med förskrivning krävs det att en licensansökan fylls i av förskrivaren och skickas till apotek, som i sin tur granskar och skickar ansökan vidare till Läkemedelsverket. För vägledning, se ”Förskriva licensläkemedel på recept/dosrecept”.

Extemporeläkemedel
Förskrivs när ett godkänt läkemedel eller licensläkemedel inte kan användas för att tillgodose en patients medicinska behov. Det kan bero på att det krävs en specifik styrka eller beredningsform alternativt på grund av allergi. Läkemedlets innehåll och beredningsform bestäms då av förskrivande läkare och specialtillverkas sedan för den enskilda patienten. För vägledning, se ”Förskriva extemporeläkemedel på recept/dosrecept”.

Dokumenten finns på vårdgivarwebben (regionblekinge.se) under Hälsa och vård – För vårdgivare – Läkemedel – Rekommendationer och förskrivarstöd

Förskriva extemporeläkemedel på recept/dosrecept Länk till annan webbplats.

Förskriva licensläkemedel på recept/dosrecept Länk till annan webbplats.

Anna Lengstedt, Klinisk farmaceut och Linn Svensson, Leg. Apotekare
Enheten för kvalitet och utveckling

Hittade du informationen du sökte?