Behandling av kolesterol för prevention av kardiovaskulär sjukdom

Primär och sekundär behandling av kolesterol för prevention av kardiovaskulär sjukdom

Det vetenskapliga stödet för att ett dosberoende samband föreligger mellan LDL-nivåer och risk för arterosklerotisk kardiovaskulär morbiditet är mycket starkt. Det anses även att exponeringstiden för LDL-nivåerna är av betydelse (1). Data visar att följsamheten till statinbehandling minskar med förfluten tid efter insättande (2) och estimeringar i svenska och internationella populationer har visat att om följsamheten kunde förbättras och fler nå aktuella målvärden skulle en betydande reduktion av kardiovaskulär sjuklighet uppnås (3,4).

Primärprevention (5)
Systematisk total riskvärdering rekommenderas för alla patienter med någon form av betydande vaskulär riskfaktor (ärftlighet, familjär hyperkolesterolemi, rökning, hypertension, Diabetes, höga lipider, fetma eller komorbiditet som ökar risk för kardiovaskulär sjukdom).

Använd SCORE2/SCORE2-OP för riskvärdering av friska patienter. Utmärkta kalkylatorer finns på u-prevent.com/calculators Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid högre åldrar ökar dödligheten av andra skäl än kardiovaskulära och traditionella riskmodeller som ej tar hänsyn till detta kommer att tendera att överskatta nyttan av behandling. Därför accepteras en högre 10-årsrisk hos äldre än yngre. Vid låg till moderat risk rekommenderas behandling ej generellt. Vid hög risk kan behandling övervägas och vid mycket hög risk rekommenderas behandling trots sämre vetenskapligt stöd än hos yngre. Målvärde <2,6 mmol/L
Se bild >>> Pdf, 106.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Sekundärprevention(5)
Alla patienter med dokumenterad arterosklerotisk kardiovaskulär sjukdom, oavsett ålder, hör till gruppen mycket hög risk. Till denna grupp rekommenderas en LDL-reduktion med >50% från utgångsvärde samt LDL-koncentration <1,4 mmol/L.

Carl Thorsén, överläkare, Thoraxcentrum
medlem terapigrupp Hjärta-kärl

Referenser

1. Low-density lipoproteins cause atherosclerotic cardiovascular disease.
Evidence from genetic, epidemiologic, and clinical studies.
A consensus statement from the European Atherosclerosis Society Consensus Panel.

Ference BA, Ginsberg HN et. al
Eur Heart J. 2017;38:2459-72.

2. Adherence and Persistence Among Statin Users Aged 65 Years and Over: A Systematic Review and Meta-analysis

Richard Ofori-Asenso, BPharm, MSc et. al

The Journals of Gerontology: Series A, Volume 73, Issue 6, June 2018, Pages 813–819, https://doi.org/10.1093/gerona/glx169 Länk till annan webbplats.

3. The Projected Impact of Population-Wide Achievement of
LDL Cholesterol <70 mg/dL on the Number of Recurrent Events
Among US Adults with ASCVD

Emily C McKinley et. al.

Cardiovasc Drugs Ther. 2021 Oct 2. doi: 10.1007/s10557-021-07268-x

4. Adherence to lipid-lowering guidelines for secondary prevention and
potential reduction in CVD events in Swedish primary care: a cross-sectional study

Helena Ödesjö et. al.

BMJ Open. 2020 Oct 10;10(10):e036920. doi: 10.1136/bmjopen-2020-036920

5. 2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice:
Developed by the Task Force for cardiovascular disease prevention in clinical practice
with representatives of the European Society of Cardiology and 12 medical societies
With the special contribution of the European Association of Preventive Cardiology (EAPC)

European Heart Journal, Volume 42, Issue 34, 7 September 2021, Pages 3227–3337

Hittade du informationen du sökte?