Janusmed Njurfunktion

Kunskapsstöd för njurfunktionsanpassad läkemedelsdosering för vuxna patienter från 18år.

Janusmed Njurfunktion innehåller evidensbaserade rekommendationer för hur läkemedel kan behöva dosanpassas vid nedsatt njurfunktion. Funktionen kan även användas för att skatta njurfunktion. Funktionen är inte integrerad i NCS Cross, men hittas på janusinfo.se Länk till annan webbplats..

Metod för att skatta njurfunktion
Janusmed Njurfunktion kan användas för att skatta relativ glomerulär filtrationshastighet (eGFR) (mL/min/1,73m2) samt absolut eGFR (mL/min) med kreatinin, via den reviderade Lund-Malmöformeln.

Först matas patientens läkemedel (läkemedelsnamn eller substansnamn) in i sökrutan, därefter visas fälten där patientdata anges (se bild nedan). För relativt eGFR behöver patientens ålder (≥18år), kön och p-kreatinin (i enheten µmol/L) fyllas i. Genom att fylla i vikt och längd beräknas även ett absolut eGFR, vilket tar hänsyn till patientens kroppsyta. Finns eGFR skattat med Cystatin C så kan det också anges.

Rekommendationer för dosjustering
När patientens läkemedel matats in och relativt eller absolut eGFR beräknats visas rekommendationerna i en matris, se bild nedan. Ovanför matrisen syns två rutor med varningar, ”Viktig information” samt ”I detta fall observera” (se röd ruta i bilden nedan), som varierar beroende på den sökning som är gjord.

Matrisen är graderad i njurfunktionsintervall enligt EMAs (European Medicines Agency) klassificering och patientens skattade eGFR (relativt och absolut) visas som cirklar i det markerade intervallet (se gul ruta i bilden nedan).

Rekommendationerna anges i fyra kategorier (”klasser”), vilka är relaterade till en normal underhållsdos

  • A = Inget behov av dosjustering
  • B = Information saknas, alternativt är rekommendationen enbart baserad på läkemedlets farmakokinetiska egenskaper
  • C = Ändring av dosen eller doseringsintervallet rekommenderas
  • D = Substansen bör undvikas

Det förekommer även utropstecken och frågetecken:

  • ! = Substansen kan ge njurpåverkan
  • ? = Substansen är inte bedömd i Jansumed njurfunktion

I matrisen syns endast en kort rekommendation för varje substans, genom att klicka på ”Läs hela rekommendationen” visas fullständiga informationen. Observera att rekommendationen inte ersätter medicinsk, klinisk eller farmaceutisk bedömning.

För vidare instruktioner och fördjupning i funktionen finns användarhandledning samt
e-utbildning tillgängliga på janusmed.se, se länkar nedan.

Länkar
Njurfunktion | Janusmed  Länk till annan webbplats.
Användarhandledning Länk till annan webbplats.
E-utbildning Länk till annan webbplats.

Linn Svensson, Leg. Apotekare
Anna Lengstedt, Klinisk farmaceut
Enheten för kvalitet och utveckling

Hittade du informationen du sökte?