Nyheter i Rek-listan 2023

Den nya Rek-listan är på väg till din arbetsplats.

Först vill vi påminna er om att skapa en genväg till våra webbsidor med all möjlig information om läkemedel. Sök på ”Om läkemedel” på intranätet och skapa sedan en genväg genom att trycka på den knappen, så hamnar sidan under hjärtat på intranätets startsida.

Den nya Rek-listan skickas till er arbetsplats, och önskar ni fler kan ni maila lakemedelskommitten@regionblekinge.se.
Vi har uppdaterat den digitala varianten som du hittar på vår hemsida men den är också nedladdningsbar till mobilen på regionblekinge.se

Nyheterna under själva terapiområdena börjar med typ 2-diabetes. I behandlingsalgoritmen på står nu både metformin och dapaglifozin/empagliflozin som förstahandsval vid etablerad hjärtkärlsjukdom, hjärtsvikt och diabetesnefropati. Se gärna bilderna från Läkemedelskommitténs utbildning våren 2022 kring ämnet SGLT-2 hämmare via Region Blekinges intranät.

Vid osteoporos är Tridepos tillbaka som ett alternativ vid tablettbehandling.

Under rubriken endokrinologi och D-vitaminbrist finns alternativen Benferol och Divisun i styrkan 800 IE och Divisun även i styrkan 2000 IE.

I kapitlet hjärta-kärl är texten under rubriken hjärtsvikt ändrad till att behandling med alla 4 läkemedelsgrupper (RAAS-blockad, B-blockare, mineralkortikoid och SGLT 2-hämmare) är prioriterad framför hög dos av enskilt preparat.

I andningsorgankapitlet har rubriken nässjukdomar bytts mot allergisk rinit. Kombinationspreparatet Dymista har tillkommit som andrahandsval.

Under ”Astma steg 1” och ”KOL, kortverkande B2-stimulerare” har Ventilastine Novolizer utgått av kostnadsskäl. Under samma rubriker har alternativet för andningsbehållare Airomir spray bytts mot Ventoline Evohaler. Ventoline Evohaler har bättre passform till andningsbehållare och är också något billigare. Under astma steg 3 har Flutiform lagts till som ett alternativ för barn från 5 år.

I hudkapitlet under seborroiskt eksem har Daktacort lagts till som alternativ till Cortimyk.
Daktacort bör dock förvaras i kylskåp.

I Aktiv sårläkning har rekommendationerna kring hur huden runt såret ska behandlas förtydligats.

I gynekologikapitlet har beredningsformerna angetts när det är olika former under samma rubrik och inte bara tabletter. Under hormonbehandling i klimakteriet har Estalis plåster tillkommit som lågdospreparat då transdermal behandling rekommenderas vid anamnes på djup ventrombos, ökad risk för kardiovaskulär eller metabol lever/gallsjukdom

Vid bakteriell vaginos har alternativet Donaxyl satts som förstahandspreparat. Det innehåller inte antibiotika men räcker i många fall, särskilt till unga, och också går att användas under graviditet.

I neurologikapitlet har kandesartan tillkommit som förstahandsalternativ vid migränprofylax.

I psykiatrikapitlet har det tillkommit en rubrik ”Anpassningsstörning” i depressionsavsnittet som klargör att icke-farmakologisk behandling ska användas vid kris- och sorgereaktioner. Detta var ett ämne under höstens utbildning och bilderna finns på intranätet, sök på "Depression - klinisk bild utredning och diagnostik".

Du har väl inte missat våra textsidor i Rek-listan? Där har tillkommit en helt ny sida om hur man gör en enkel läkemedelsgenomgång (sid 14 i pappersupplagan).

På sidan om Njursvikt och läkemedel (sid 6) är det tillagt text om SGLT-2-hämmare som rekommenderas vid kronisk njursvikt (men inte till bland annat typ 1-diabetiker).

På sidorna om Läkemedel vid vård i livets slutskede (sid 10-11) har till tillkommit information om olika maxdoser av Haldol vid illamående respektive hallucinationer.

Sidan om Läkemedel och miljö (sid 13) är också uppdaterad. Vi har startat en ny terapigrupp med läkemedel och miljö som fokus. Är du intresserad av att vara med i den eller någon annan terapigrupp är du hjärtligt välkommen att höra av dig till mig via mejl anna.janson@regionblekinge.se

Anna Janson
Specialist i allmänmedicin
Ordförande Läkemedelskommittén i Blekinge

Hittade du informationen du sökte?