Egenberedskap – ny rekommendation från Socialstyrelsen

En ny rekommendation från Socialstyrelsen om egenberedskap av receptbelagda läkemedel och förskrivna förbrukningsartiklar börjar gälla från 1 mars 2023

Rekommendationen innebär att patienter som har en stadigvarande behandling med receptbelagda läkemedel och/eller förskrivna förbrukningsartiklar bör ha en månads förbrukning hemma om det är möjligt.

Rekommendationen är framtagen inom ramen för ett regeringsuppdrag från 2022.
I uppdraget specificeras att Socialstyrelsen ska lämna information och rekommendationer om egenberedskap och att skriftlig information och rekommendationer om detta bör lämnas av
hälso- och sjukvården vid förskrivningstillfället eller av öppenvårdsapotek.

Egenberedskap är en del i samhällets arbete med att trygga patienters tillgång till läkemedel och förbrukningsartiklar. Rekommendationen är framtagen utifrån gällande regelverk om läkemedelsförmåner och innebär därför ingen förändring i regelverket

Socialstyrelsen planerar att genomföra informationsinsatser riktade till patienter under april 2023.
Man avser att lansera en webbsida riktad till patienter och även att informera via krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur påverkar rekommendationen mig som förskrivare?

 • Hälso- och sjukvården ska vid förskrivningstillfället råda patienter med stadigvarande läkemedelsbehandling att alltid ha minst en månads förbrukning av aktuella läkemedel hemma.
  • En patient som hörsammar rådet och lagrar en månads förbrukning i hemmet, kan
   behöva få förnyat recept tidigare än annars.
  • Var observant vid förskrivning av beroendeframkallande läkemedel så att denna
   regel inte återkommande åberopas som ett skäl att få recept i förtid.
  • För patienter med dosdispenserade läkemedel är rådet att lagra en månads
   förbrukning endast tillämpligt för de läkemedel och förbrukningsartiklar
   som levereras i originalförpackning.
 • Den så kallade 2/3-regeln gäller:
  • Om patienten får ta ut läkemedel för 30 dagars behov per uttag, kan ett nytt
   uttag göras tidigast efter 20 dagar för att högkostnadsskyddet ska gälla.
  • Den maximala mängden som kan förskrivas för ett uttag inom högkostnadsskyddet
   är den mängd läkemedel som patienten beräknas behöva för 90 dagar
   (preventivmedel är undantagna).

Jonas Röman, apotekare, Enheten för Kvalitet och utveckling

Hittade du informationen du sökte?